Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Vũ Tú Nam

Tên đề tài luận án: Vận dụng đặc điểm tâm lý phạm nhân phạm tội mới phục vụ hoạt động phòng ngừa tội phạm trong các trại giam thuộc Bộ Công an.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh:            Vũ Tú Nam           Khóa: 17

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD 1: TS Nguyễn Như Chiến;

HD 2: GS.TS Nguyễn Hữu Duyện.

Tên cơ sở đào tạo:           Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

Đề tài luận án được nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về việc vận dụng đặc điểm tâm lý phạm nhân phạm tội mới trong phòng ngừa tội phạm do phạm nhân thực hiện tại các trại giam thuộc Bộ Công an.

 Những đóng góp mới của đề tài được thể hiện ở các nội dung sau:

1. Luận án đã hệ thống, hoàn thiện, bổ sung những vấn đề lý luận cơ bản về vận dụng đặc điểm tâm lý phạm nhân trong phòng ngừa tội phạm do phạm nhân thực hiện tại các trại giam: Khái niệm đặc điểm tâm lý phạm nhân; khái niệm, nội dung, biện pháp vận dụng đặc điểm tâm lý phạm nhân trong phòng ngừa tội phạm do phạm nhân thực hiện; cơ sở pháp lý; mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự với các lực lượng khác trong vận dụng đặc điểm tâm lý phạm nhân phạm tội mới phục vụ hoạt động phòng ngừa tội phạm trong các trại giam.

2. Luận án khảo sát, phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện thực trạng vận dụng đặc điểm tâm lý phạm nhân phạm tội mới trong phòng ngừa tội phạm do phạm nhân thực hiện tại các trại giam thuộc Bộ Công an từ năm 2008 đến tháng 6/2018; đưa ra những nhận xét, đánh giá về những ưu điểm; hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong vận dụng đặc điểm tâm lý phạm nhân phục vụ hoạt động phòng ngừa tội phạm do phạm nhân thực hiện tại các trại giam thuộc Bộ Công an.

3. Luận án đã đưa ra các dự báo về tình hình phạm nhân phạm tội mới và các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng đặc điểm tâm lý phạm nhân trong phòng ngừa tội phạm do phạm nhân thực hiện tại các trại giam thuộc Bộ Công an. Trên cơ sở đó, luận án đã xây dựng những giải pháp có tính khả thi nhằm góp phần nâng cao hiệu quả vận dụng đặc điểm tâm lý phạm nhân trong phòng ngừa tội phạm do phạm nhân thực hiện tại các trại giam thuộc Bộ Công an trong thời gian tới.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT