Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Vũ Văn Tấn

Tên đề tài luận án:“Phòng ngừa tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội”

Chuyên ngành:      Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm         Mã số:    62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Vũ Văn Tấn;          Khoá: 18     (năm 2013)

Người hướng dẫn khoa học:

HD1: GS.TS Nguyễn Văn Cảnh;

HD2: PGS.TS Đinh Anh Tuấn.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

1. Tập hợp, xây dựng được hệ thống lý luận về hoạt động phòng ngừa tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản như: khái niệm, cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp phòng ngừa tội phạm.

2. Phân tích và chỉ ra sự khác biệt trong đặc điểm nhân thân người phạm tội, lý giải các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tình hình tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hiện nay.

3. Khảo sát, đánh giá tương đối toàn diện về tình hình tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và chỉ ra những kết quả đã đạt được; những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế trong phòng ngừa tội phạm này của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội.

4. Dự báo tình hình tội phạm và đưa ra một số giải pháp đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong giai đoạn hiện nay.

         

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT