Kế hoạch bảo vệ cấp Học viện luận án tiến sĩ của NCS Đặng Xuân Quỳnh

Tên luận án: Xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự theo chức năng của lực lượng Cảnh sát khu vực ở các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng.

Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự      Mã số: 9.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Xuân Quỳnh 
               
Thời gian: 14 giờ 00, thứ 6 ngày 12/01/2024.

Địa điểm: Phòng bảo vệ Luận án tiến sĩ, Hội trường 206 Nhà H1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT