Kế hoạch bảo vệ cấp Học viện luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hoa Lư

Tên luận án: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự vùng đồng bào Khmer theo chức năng của Công an cấp xã khu vực Tây Nam Bộ.

Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự      Mã số: 9.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoa Lư 
               
Thời gian: 14 giờ 00, thứ 3 ngày 16/01/2024.

Địa điểm: Phòng bảo vệ Luận án tiến sĩ, Hội trường 206 Nhà H1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT