Kế hoạch bảo vệ cấp Học viện luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Loan Phượng

Tên luận án: Phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động thủy sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm               Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Loan Phượng
               
Thời gian: 14 giờ 00 ngày 12/01/2023.

Địa điểm: Phòng bảo vệ Luận án tiến sĩ, Hội trường 206 Nhà H1, Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT