Kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Học viện CSND
Tổ bầu cử số 12 gồm: Cử tri khối cán bộ, giáo viên, công nhân viên,  nhân viên hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng thời vụ, bỏ phiếu tại hòm phiếu đặt tại Hội trường Trần Đức Trường (HT 500).
Tổ bầu cử số 13 gồm: Cử tri khối học viên hệ đào tạo, bỏ phiếu tại hòm phiếu đặt tại Hội trường Phạm Minh (HT 200).

Tổ bầu cử số 14 gồm: Cử tri khối học viên hệ Liên thông, hệ Tư pháp hình sự bỏ phiếu tại hòm phiếu đặt tại phòng 104 nhà H3.

 


Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021


Thời gian Tổ chức hướng dẫn Luật bầu cử, trao đổi và tìm hiểu tiểu sử của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:
+ Chiều ngày 10 và ngày 11 tháng 05 năm 2016 cử tri thuộc Tổ bầu cử số 12
+ Chiều ngày 12 và ngày 13 tháng 05 năm 2016 cử tri thuộc Tổ bầu cử số 13
+ Chiều ngày 16 và ngày 17 tháng 05 năm 2016 cử tri thuộc Tổ bầu cử số 14

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC BẦU CỬ
Khai mạc hồi 07h00, Chủ nhật, ngày 22 tháng 05 năm 2016


Mọi thắc mắc xin liên hệ với Phòng Tổ chức cán bộ của Học viện Cảnh sát nhân dân để cán bộ tập hợp, báo cáo với Ban chỉ đạo bầu cử của Học viện và Hội đồng bầu cử để cấp trên xem xét, giải quyết.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT