Thông báo điểm thi đại học hệ Điều tra viên mở tại CA tỉnh Sơn La năm 2013
 
Hướng dẫn tra cứu điểm thi:

- Tới “Tra cứu điểm thi” ở góc trên phải của màn hình, tại mục "Kỳ thi" chọn "Điểm thi đại học hệ Điều tra viên CA tỉnh Sơn La (năm 2013)" tương ứng và nhập số báo danh vào mục "Số báo danh" (lưu ý: chỉ nhập phần số của số báo danh, không nhập phần chữ và số 0 ở đầu với những số báo danh bắt đầu bằng số 0).

- Chọn "Tra cứu" để xem kết quả chi tiết.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT