Thông báo điểm thi lớp điều tra viên mở tại CA tỉnh Phú Thọ năm 2013
Hướng dẫn tra cứu điểm thi:

- Tới “Tra cứu điểm thi” ở góc trên phải của màn hình, tại mục "Kỳ thi" chọn "
Điểm thi lớp điều tra viên mở tại CA tỉnh Phú Thọ năm 2013" tương ứng và nhập số báo danh vào mục "Số báo danh" (lưu ý: chỉ nhập phần số của số báo danh, không nhập phần chữ và số 0 ở đầu với những số báo danh bắt đầu bằng số 0).

- Chọn "Tra cứu" để xem kết quả chi tiết.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT