Thông báo điểm thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2015
Hướng dẫn tra cứu điểm thi:

- Tới “Tra cứu điểm thi” ở góc trên phải của màn hình, tại mục "Kỳ thi" chọn "Điểm thi Cao học đợt 1 năm 2015" với chuyên ngành dự thi tương ứng và nhập số báo danh vào mục "Số báo danh".
Lưu ý: thí sinh nhập đủ phần chữ (ch24) và phần số có dấu gạch ngang ở giữa có khoảng cách, không cần viết hoa (không nhập số 0 với các số báo danh ngoài các số từ 01-09). Ví dụ: ch24 - 01; ch24 - 09; ch24 - 10; ch24 - 327).

- Chọn "Tra cứu" để xem kết quả chi tiết.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT