Thông báo điểm thi tuyển sinh Cao học khóa 23 năm 2014
Hướng dẫn tra cứu điểm thi:

- Tới “Tra cứu điểm thi” ở góc trên phải của màn hình, tại mục "Kỳ thi" chọn "Điểm thi Cao học khóa 23 năm 2014" với chuyên ngành dự thi tương ứng và nhập số báo danh vào mục "Số báo danh".
Lưu ý: thí sinh nhập đủ phần chữ (ch23-) và phần số, không cần viết hoa (không nhập số 0 với các số báo danh ngoài các số từ 01-09). Ví dụ: ch23-01; ch23-09; ch23-10; ch23-311).

- Chọn "Tra cứu" để xem kết quả chi tiết.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT