Thông báo điểm trúng tuyển đào tạo đại học hệ chính quy khóa D41 Học viện CSND năm 2015

1.    Đối với Nam

Khối thi

Ngành

Đối tượng

A

A1

C

D1

Ghi chú

Nghiệp vụ Cảnh sát

Không ưu tiên xét tuyển

27.5

26.0

24.5

24

 

Ưu tiên xét tuyển

15

15

15

 

 

Luật

Miền Bắc

26.75

 

24.75

23.5

 

Miền Nam

24.5

 

23

20.5

 

Ngôn ngữ Anh

Miền Bắc

 

 

 

22.10


Miền Nam

 

 

 

15

Đào tạo ngôn ngữ Trung Quốc

 


 

 

15 

 

 

2.    Đối với Nữ

Khối thi

Ngành

Đối tượng

A

A1

C

D1

Ghi chú

Nghiệp vụ Cảnh sát

Không ưu tiên xét tuyển

28.5

27.75

28.5

27.25

 

Ưu tiên xét tuyển

 15

 

25.75

24.5

 

Luật

Miền Bắc

27.75

 

28.75

 25.25

 

Miền Nam

 26

 

27

 

 

Ngôn ngữ Anh

Miền Bắc

 

 

 

27.25


Miền Nam

 

 

 

23.57

 

Đào tạo ngôn ngữ Trung Quốc

Không ưu tiên xét tuyển

 

 

 

23.20

 

Ưu tiên xét tuyển

 

 

 

15

 

Ghi chú: Đối với Ngành Ngôn ngữ Anh thì điểm tiếng Anh chưa nhân đôi phải đạt từ 6.0 điểm trở lên.

                Đối với Ngành ngôn ngữ Trung Quốc thì điểm tiếng Anh chưa nhân đôi phải đạt từ 5.0 điểm trở lên.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT