Thông báo điểm trúng tuyển đào tạo đại học hệ chính quy khóa D42 (năm 2016)

Ngành

Khối A

Khối A1

Khối C

Khối D1

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

- Nghiệp vụ cảnh sát (D860102)

27.50

27.75

25.50

27.75

25.00

29.50

24.00

27.00

- Luật  (D380101)

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Phía Bắc

27.25

28.50

 

 

25.25

29.50

23.00

26.75

+ Phía Nam

25.00

24.50

 

 

23.50

26.50

20.00

 

- Ngôn Ngữ Anh (D220201). Điểm số môn tiếng Anh chưa nhân đôi từ 6.0 điểm trở lên

+ Phía Bắc

 

 

 

 

 

 

24.50

28.75

+ Phía Nam

 

 

 

 

 

 

21.00

 

- Ngôn ngữ Trung Quốc (D220204). Điểm số môn tiếng Anh chưa nhân đôi từ 5.0 điểm trở lên

+ Phía Bắc

 

 

 

 

 

 

24.00

26.75

+ Phía Nam

 

 

 

 

 

 

21.25

 

- Gửi đào tạo HV Kỹ thuật quân sự

27.25

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT