Thông báo điểm tuyển sinh lớp VLVH mở tại CA tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012

 

Hướng dẫn tra cứu điểm thi:

- Tới “Tra cứu điểm thi” ở góc trên phải của màn hình, tại mục "Kỳ thi" chọn iểm tuyển sinh lớp VLVH mở tại CA tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012" tương ứng và nhập số báo danh vào mục "Số báo danh" (lưu ý: chỉ nhập phần số của số báo danh, không nhập phần chữ và số 0 ở đầu với những số báo danh bắt đầu bằng số 0).

- Chọn "Tra cứu" để xem kết quả chi tiết.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT