Thông báo điểm xét tuyển đại học hệ chính quy khóa D40 năm 2014

1.    Đối với Nam

Khối thi

Ngành

Đối tượng

A

A1

C

D1

Ghi chú

Nghiệp vụ Cảnh sát

 

26.5

25.0

24.0

21.0

 

Luật

Miền Bắc

24.5

 

22.5

18.0

 

Miền Nam

16.0

 

17.5

17.0

 

Ngôn ngữ Anh

Miền Bắc

 

 

 

21.5

Tính theo QĐ: 2961/QĐ-BGDĐT

Miền Nam

 

 

 

18.38

Gửi đào tạo ngành ngoài

 

26.0

 

 

 

 

 

2.    Đối với Nữ

Khối thi

Ngành

Đối tượng

A

A1

C

D1

Ghi chú

Nghiệp vụ Cảnh sát

Không ưu tiên xét tuyển

27.5

27.0

27.5

26.5

 

Ưu tiên xét tuyển

 

 

23.0

26.5

 

Luật

Miền Bắc

27.5

 

26.5

 

 

Miền Nam

 

 

18.5

 

 

Ngôn ngữ Anh

 Miền Bắc

 

 

 

25.5

Tính theo QĐ: 2961/QĐ-BGDĐT.

 

Ghi chú: Đối với Ngành Ngôn ngữ Anh thì điểm tiếng Anh chưa nhân đôi phải đạt từ 6 điểm trở lên.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT