Thông báo hoãn lịch bảo vệ cấp Học viện Luận án Tiến sĩ của NCS Lê Tuấn Hùng

Học viện Cảnh sát nhân dân hoãn lịch bảo vệ cấp Học viện Luận án Tiến sĩ Luật học với đề tài: Phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực thị trường chứng khoán của lực lượng Cảnh sát kinh tế

Chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm     Mã số: 62.38.70.01

Nghiên cứu sinh: Lê Tuấn Hùng - Khóa 2008

Thời gian: 8h00 ngày 24/06/2016

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án Tiến sĩ, Tầng 2 - Hội trường A, Học viện Cảnh sát nhân dân

Lý do: Vì công vụ đặc biệt nên Hội đồng hoãn họp

Thời gian và kế hoạch bảo vệ cụ thể sẽ được Học viện CSND thông báo lại tại website: hvcsnd.edu.vn

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT