Thông báo kế hoạch bảo vệ cấp Học viện Luận án Tiến sĩ của NCS Lê Tuấn Hùng

Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức bảo vệ cấp Học viện Luận án Tiến sĩ Luật học với đề tài: Phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực thị trường chứng khoán của lực lượng Cảnh sát kinh tế
Chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm     Mã số: 62.38.70.01
Nghiên cứu sinh: Lê Tuấn Hùng - Khóa 2008
Thời gian: 8h00 ngày 24/06/2016
Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án Tiến sĩ, Tầng 2 - Hội trường A, Học viện Cảnh sát nhân dân

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT