Thông báo kế hoạch bảo vệ cấp Học viện Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Đức Khiêm

Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức bảo vệ cấp Học viện Luận án Tiến sĩ An ninh và trật tự xã hội với đề tài: Tổ chức điều khiển giao thông đô thị của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội
Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về An ninh trật tự     Mã số: 62.86.01.09
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đức Khiêm - Khóa 2013
Thời gian: 8h00 ngày 21/7/2016
Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án Tiến sĩ, Tầng 2 - Hội trường A, Học viện Cảnh sát nhân dân

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT