Thông báo kế hoạch bảo vệ cấp Học viện Luận án Tiến sĩ của NCS Vũ Thị Thu Thủy

Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức bảo vệ cấp Học viện Luận án Tiến sĩ An ninh và trật tự xã hội với đề tài: Hoạt động tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ ở Việt Nam theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự: 62.86.01.09

Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Thu Thủy - Khóa 2012

Thời gian: 8h00 ngày 01/06/2016

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án Tiến sĩ, Tầng 2 - Nhà A, Học viện Cảnh sát nhân 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT