Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

- Tên Bên mời thầu: Học viện Cảnh sát nhân dân.

- Tên gói thầu: Mua sắm bàn, ghế thư viện.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Phương thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian bán HSYC: từ 08 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2013 đến trước 09 giờ, ngày 24 tháng 12 năm 2013 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận HSYC, nhận HSĐX: Phòng Hậu cần - Học viện CSND, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội; điện thoại: 04.8362809; fax 04.8362801.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: trước 09h ngày 24 tháng 12 năm 2013.

HSĐX sẽ được mở công khai lúc 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 24 tháng 12 năm 2013, tại: Phòng Hậu cần - Học viện CSND, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội.

Học viện CSND kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điêm nêu trên.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT