Thông báo tập trung học viên dự Lễ bế giảng và nhận bằng Thạc sĩ khóa 21 (hệ không tập trung)
Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo và kính mời các học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp, tập trung về Học viện Cảnh sát nhân dân vào hồi 7h30 ngày 04/11/2015 để hoàn thành các thủ tục tốt nghiệp, nhận bằng Thạc sĩ và dự Lễ bế giảng.
(*) Khi đến dự Lễ bế giảng, các học viên chú ý:
- Mặc trang phục mùa đông (đối với học viên trong lực lượng CAND), trang phục theo quy định của ngành (đối với học viên của các ngành Tòa án, Kiểm sát và Quân đội) để tham dự Lễ bế giảng;
- Nộp 02 quyển luận văn bìa cứng đã chỉnh sửa sau khi bảo vệ (có giấy xác nhận của Trung tâm Lưu trữ và Thư viện kèm theo 02 đĩa CD dữ liệu) về Trung tâm Lưu trữ và Thư viện và Khoa Đào tạo Sau đại học; trả lại thẻ học viên, thẻ thư viện và các tài liệu còn mượn của nhà trường; phiếu nộp học phí đối với học viên ngoài ngành Công an, Quân đội trước ngày 30/10/2015. Học viên chỉ được nhận bằng sau khi đã hoàn thành các thủ tục trên.
- Đề nghị các học viên đến nhận bằng Thạc sĩ trực tiếp tại Khoa Đào tạo Sau đại học vào ngày bế giảng (không chấp nhận các trường hợp nhận thay).
Vậy, Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo để các học viên biết và tham dự Lễ bế giảng đầy đủ, đúng thời gian quy định.
Thông báo này thay cho giấy mời.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT