Thông báo về việc phòng ngừa lừa đảo tuyển sinh vào các trường CAND

 

     Từ ngày 02/7/2013 đến ngày 10/7/2013, Học viện CSND sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013 theo kế hoạch chung của Nhà nước. Qua theo dõi hàng năm cho thấy, cứ vào dịp này thường xảy ra hiện tượng các đối tượng thường mạo danh là cán bộ, giáo viên của các trường CAND, trong đó có Học viện CSND để lừa đảo thí sinh và gia đình nhận tiền lo cho thí sinh vào các trường CAND, trong đó có Học viện CSND. Hiện tượng này ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của các trường CAND nói chung, Học viện CSND nói riêng.

     Để phòng ngừa, ngăn chặn hiện tượng nói trên, Học viện CSND kính đề nghị các đồng chí quan tâm chỉ đạo các đơn vị, cán bộ chiến sỹ trong phạm vi hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, điều tra xử lý nghiêm minh những người có hành vi vi phạm pháp luật nói trên. Đồng thời, các cơ quan báo chí quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các thủ đoạn của các đối tượng nói trên để thí sinh và gia đình chủ động phòng ngừa.

     Thực hiện kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 của Học viện Cảnh sát nhân dân, Hội đồng tuyển sinh sẽ thông báo điểm thi theo đúng quy định và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an tại trang điện tử: http://www.hvcsnd.edu.vn và thiết lập đường dây nóng qua số điện thoại: 0904.136.845 và hòm thư điện tử phongqldt@hvcsnd.edu.vn.

     Học viện Cảnh sát nhân dân rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và phối hợp của Lãnh đạo các đơn vị chức năng để Học viện thực hiện tốt công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013.

     Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên (để phối hợp chỉ đạo);

- Đ/c Tổng cục trưởng Tổng cục III (để báo cáo)

- X14 (để biết và phối hợp);

- Ban Giám đốc (để C/Đ);

- Lưu: VT, QLĐT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

Thiếu tướng Nguyễn Huy Thuật

 

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT