Thông báo về việc tổ chức phát động viết bài tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23/01/1916 - 23/01/2016)

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức phát động viết bài tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 100 năm 

ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23/01/1916 - 23/01/2016), 

nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ công an

***

Kính gửi:   - Khoa, bộ môn, phòng, ban, trung tâm thuộc Học viện CSND

                    - Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Học viện CSND

    - Sinh viên các hệ đào tạo

Hưởng ứng kế hoạch số 1883/T32-CTCT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Học viện CSND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23/01/1916 - 23/01/2016), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ban biên tập Website đã xây dựng chuyên đề các bài viết tuyên truyền về đồng chí Trần Quốc Hoàn - Tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, nhà lãnh đạo tài năng xuất sắc của lực lượng CAND. Nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo các bài viết có nội dung phong phú, Ban biên tập Website thông báo:

1- Đề nghị các Khoa, bộ môn, phòng, ban, trung tâm thuộc Học viện CSND, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Học viện CSND, sinh viên các hệ đào tạo phối hợp tham gia viết bài về đồng chí Trần Quốc Hoàn.

2- Lãnh đạo các Khoa, bộ môn, phòng, ban, trung tâm thuộc Học viện CSND, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Học viện CSND, Ban cán sự lớp các hệ đào tạo có trách nhiệm tổ chức, đôn đốc cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên tham gia viết bài tuyên truyền về cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn.

3- Các bài viết xin gửi về Ban biên tập Website Học viện CSND - Tầng 5 - Thư viện Lê Quân trước ngày 15/01/2016.

- Email:  webmaster@hvcsnd.edu.vn.

Xuanthanhppa@gmail.com       

Hoặc liên hệ đồng chí Hồ Thị Xuân Thanh - Ủy viên Thư ký BBT Website (SĐT:0979028345)

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các đồng chí./.

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

(Đã ký)

Phó Giám đốc Học viện CSND 

Thiếu tướng, PGS.TS. Đặng Xuân Khang


Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT