Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến về Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức xin ý kiến của nhân dân và các tổ chức đóng góp cho dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) trên Cổng thông tin của Bộ tại địa chỉ http://moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/gop-y-luat-gd-sua-doi.aspx

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, trường đại học, học viện (gọi tắt là nhà trường) tiếp tục tổ chức lấy ý kiến góp ý của sinh viên về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), đặc biệt là nội dung các Chương V, VI và IX có liên quan trực tiếp đến người học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị nhà trường triển khai các công việc sau:

Thông báo đến sinh viên, cựu sinh viên về chủ trương và nội dung xin ý kiến góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi); đăng tải đường link trên lên trang thông tin của nhà trường; hướng dẫn sinh viên, cựu sinh viên nghiên cứu dự thảo và góp ý qua form Góp ý trên hệ thống trực tuyến của Bộ.

Theo điều kiện cụ thể, nhà trường tiến hành tổ chức một số buổi tọa đàm để sinh viên góp ý trực tiếp đối với các nội dung liên quan của dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) (Tài liệu phục vụ góp ý tại tọa đàm gửi kèm theo).

Các nhà trường tổng hợp các ý kiến góp ý của sinh viên (theo mẫu) và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 15/01/2019 để kịp thời tổng hợp báo cáo chung.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ: Đ/c Bùi Tiến Dũng, CVC, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Email btdung@moet.gov.vnSđt: 0913.459.858.

 

BBT

 

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT