Cập nhật điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh phương thức 3 Đại học chính quy năm 2021

Địa bàn

TỔNG

Chỉ tiêu phương thức 3 trước khi điều chỉnh

Chỉ tiêu tăng thêm

của phương thức 3

TỔNG

Chỉ tiêu phương thức 3

sau khi cập nhật điều chỉnh

- Địa bàn 1

Nam: 136;

Nữ: 15

Nam: 35;

Nữ: 02

Nam: 171;

Nữ: 17

- Địa bàn 2

Nam: 116;

Nữ: 13

Nam: 22;

Nữ: 01

Nam: 138;

Nữ: 14

- Địa bàn 3

Nam: 101;

Nữ: 11

Nam: 25;

Nữ: 01

Nam: 126;

Nữ: 12

- Địa bàn 8

Nam: 34;

Nữ: 04

Nam: 02

Nam: 36;

Nữ: 04

TỔNG CỘNG

430

(Nam: 387;

Nữ: 43)

88

(Nam: 84;

Nữ: 04)

518

(Nam: 471;

Nữ: 47)

 * Thông tin về tư vấn tuyển sinh

         - Thiếu tá, TS. Phạm Tiến Dũng, Tổ trưởng phụ trách tuyển sinh Học viện CSND, SĐT: 0972888060. Email: dunghp1510@gmail.com

         - Thượng tá, TS. Nguyễn Thị Mỹ Lệ, cán bộ tuyển sinh Học viện CSND, SĐT: 0975132383. Email: nguyenthimylet32@gmail.com

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT