Giảng viên Học viện CSND tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ tại Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan

Ngày 12 tháng 12 năm 2017

Chủ đề:  Thông báo tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sỹ Hành chính công chuyên ngành Quản lý an ninh

 

Kính gửi: Ngài Trung tướng, GS. TS Nguyễn Xuân Yêm

Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân Việt Nam

 

Thay mặt Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Ngài và toàn bộ cán bộ, giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân Việt Nam.

Theo chương trình đào tạo thạc sỹ Hành chính công chuyên ngành Quản lý an ninh cho Học viện Cảnh sát nhân dân Việt Nam, hiện tại, Trung úy Ninh Khánh Duy đã bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ. Dựa trên kết quả bảo vệ, Trung úy Ninh Khánh Duy đã tốt nghiệp khóa học và nhận bằng thạc sỹ Hành chính công chuyên ngành Quản lý an ninh tại Học viện CSHG Thái Lan.

Trên cơ sở đó, Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan vinh dự được gửi Trung úy Ninh Khánh Duy quay về nhận công tác tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Trân trọng,

(đã kí)

Trung tướng Piya Uthayo

Giám đốc Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan 

 

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT