Hội đồng Chức danh giáo sư ngành khoa học an ninh thông báo kết quả xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh

đăng ký

Ngành, chuyên ngành

Đơn vị công tác

1

Phạm Ngọc Hà

GS

Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Chuyên viên cao cấp Học viện CSND

2

Nguyễn Đắc Hoan

GS

Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Phó Giám đốc Học viện CSND

3

Bùi Minh Thanh

GS

Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Chuyên viên cao cấp Học viện CSND

4

Lê Hữu Anh

PGS

Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Phó Bộ môn Học viện CSND

5

Ngô Gia Bắc

PGS

Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Phó Trưởng khoa Học viện CSND

6

Lê Kim Bình

PGS

Khoa học An ninh - Quản lý Nhà nước về ANTT

Trưởng bộ môn Học viện CSND

7

Hoàng Ngọc Bình

PGS

Khoa học An ninh - Quản lý Nhà nước về ANTT

Phó Trưởng khoa Học viện CSND

8

Bùi Quốc Dũng

PGS

Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Trưởng phòng Học viện CSND

9

Phạm Tiến Dũng

PGS

Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Phó Trưởng phòng Học viện CSND

10

Phan Tiến Dũng

PGS

Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Phó Trưởng khoa Đại học CSND

11

Nguyễn Thanh Dương

PGS

Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Trưởng bộ môn Đại học CSND

12

Lê Mộng Điệp

PGS

Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Phó Trưởng phòng Học viện CSND

13

Nguyễn Trần Hiếu

PGS

Khoa học An ninh - Điều tra tội phạm

Trưởng khoa Đại học ANND

14

Lý Thế Hoa

PGS

Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Phó Trưởng khoa Học viện CSND

15

Nguyễn Thị Hoan

PGS

Khoa học An ninh - Quản lý Nhà nước về ANTT

Trưởng khoa Học viện CSND

16

Lê Văn Minh Hoàng

PGS

Khoa học An ninh - Điều tra tội phạm

Phó Trưởng khoa Đại học ANND

17

Trần Quang Huyên

PGS

Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Phó Hiệu trưởng Cao đẳng CSND I, Bộ Công an

Giảng viên thỉnh giảng Học viện CSND

18

Nguyễn Hải Hưng

PGS

Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Trưởng khoa Học viện CSND

19

Trần Quang Khải

PGS

Khoa học An ninh - Điều tra tội phạm

Phó Trưởng khoa Học viện ANND

20

Nguyễn Trung Kiên

PGS

Khoa học An ninh - Điều tra tội phạm

Phó Trưởng khoa Học viện ANND

21

Phạm Văn Long

PGS

Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định

Giảng viên thỉnh giảng Học viện CSND

22

Nghiêm Xuân Minh

PGS

Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Phó Trưởng khoa Học viện CSND

23

Nguyễn Ngọc Minh

PGS

Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Trưởng khoa Học viện CSND

24

Nguyễn Thị Mùa

PGS

Khoa học An ninh - Phòng cháy, chữa cháy

Phó Trưởng phòng, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

Giảng viên thỉnh giảng Đại học PCCC

25

Nguyễn Xuân Mười

PGS

Khoa học An ninh - Quản lý Nhà nước về ANTT

Phó tổng cục trưởng, Tổng cục Chính trị CAND

Giảng viên thỉnh giảng Học viện ANND

26

Nguyễn Kim Phong

PGS

Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Trưởng khoa Học viện CSND

27

Trần Hồng Quang

PGS

Khoa học An ninh - Kỹ thuật hình sự

Trưởng phòng Học viện CSND

28

Vũ Công Sáu

PGS

Khoa học An ninh - Kỹ thuật hình sự

Phó Trưởng phòng Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an

Giảng viên thỉnh giảng Học viện CSND

29

Nguyễn Hồng Sơn

PGS

Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Trưởng ban Tạp chí CAND, Tổng cục III, Bộ Công an

Giảng viên thỉnh giảng Học viện CSND

30

Nguyễn Văn Sơn

PGS

Khoa học An ninh - Quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân

Trưởng khoa Đại học CSND

31

Phan Xuân Sơn

PGS

Khoa học An ninh - Quản lý Nhà nước về ANTT

Phó Tổng cục trưởng TC VIII, Bộ Công an

Giảng viên thỉnh giảng Học viện CSND

32

Bùi Tiến Sỹ

PGS

Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Phó Trưởng phòng Học viện CSND

33

Trần Quang Tám

PGS

Khoa học An ninh - Quản lý Nhà nước về ANTT

Phó Cục trưởng, Tổng cục An ninh,

Bộ Công an

34

Trần Chiến Thắng

PGS

Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Trưởng khoa Đại học CSND

35

Phan Văn Thịnh

PGS

Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Phó Trưởng phòng Học viện CSND

36

Lê Văn Thiện

PGS

Khoa học An ninh - Điều tra tội phạm

Hiệu trưởng Cao đẳng ANND II

Giảng viên thỉnh giảng Học viện ANND

37

Nguyễn Thị Thu Thủy

PGS

Khoa học An ninh - Điều tra tội phạm

Phó Trưởng khoa Học viện ANND

38

Phạm Văn Tiến

PGS

Khoa học An ninh - Quản lý Nhà nước về ANTT

Trưởng khoa Học viện CSND

39

Vũ Văn Tiển

PGS

Khoa học An ninh - Điều tra tội phạm

Phó Trưởng khoa Học viện ANND

40

Phan Bá Toản

PGS

Khoa học An ninh - Điều tra tội phạm

Trưởng phòng Học viện ANND

41

Lê Huy Trí

PGS

Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Phó GĐ trung tâm Học viện CSND

42

Bùi Thanh Trung

PGS

Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Trưởng phòng Đại học CSND

43

Nguyễn Xuân Trường

PGS

Khoa học An ninh - Kỹ thuật hình sự

Giám đốc Trung tâm, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an

Giảng viên thỉnh giảng Học viện CSND

44

Lê Đăng Xuyên

PGS

Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Phó Trưởng khoa Học viện CSND

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký)

Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm

 


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT