Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học an ninh thông báo kết quả xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

TT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành

Đơn vị công tác

1.

Nguyễn Tuấn Anh

PGS

Khoa học An ninh

Phòng cháy, chữa cháy

Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy

2.

Bùi Ngọc Hà

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

3.

Lê Trung Kiên

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

4.

Lương Khắc Vọng

PGS

Khoa học An ninh

Phòng cháy, chữa cháy

Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(đã ký)

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT