Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm học 2024-2025

1. Thông tin về trường, ngành đào tạo

- Tên trường: Học viện Cảnh sát nhân dân.

- Địa chỉ: Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Ký hiệu trường: CSH.

- Ngành đào tạo: Nghiệp vụ Cảnh sát; mã ngành: 7860100

- Địa chỉ Website: http://hvcsnd.edu.vn

2. Thông tin về chỉ tiêu và phân vùng tuyển sinh

- Phạm vi địa bàn tuyển sinh: Tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thường trú ở địa bàn phía Bắc (từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra).

- Về chỉ tiêu tuyển sinh: Tổng 100 chỉ tiêu (Nam: 90; Nữ: 10).

TỔNG CHỈ TIÊU

PHƯƠNG THỨC 1

(Xét tuyển thẳng)

PHƯƠNG THỨC 2

(Thi tuyển)

Chỉ tiêu xét tuyển PT1

Nam

Nữ

Chỉ tiêu xét tuyển PT2

Nam

Nữ

100

30

27

3

70

63

7

* Chú ý: Trường hợp chỉ tiêu xét tuyển thẳng (Phương thức 1) chưa thực hiện hết thì chuyển sang chỉ tiêu để xét tuyển đối với thí sinh dự thi theo Phương thức 2.

3. Về đối tượng, điều kiện dự tuyển 

3.1. Đối tượng tuyển sinh:

Công dân Việt Nam đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định.

3.2. Điều kiện dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Trình độ đào tạo (tốt nghiệp đại học chính quy do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp bằng - không tuyển sinh đối tượng trình độ liên thông đại học):

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy xếp loại khá trở lên.

+ Thí sinh tốt nghiệp khối ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học máy tính, công nghệ thông tin (Phụ lục 1). Điều kiện: xếp hạng bằng tốt nghiệp từ loại trung bình trở lên, trong đó điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm trung bình các học phần chuyên môn đạt mức khá trở lên hoặc kết quả thực hiện khóa luận tốt nghiệp (hoặc đồ án tốt nghiệp hoặc báo cáo thực tập) xếp loại đạt trở lên.

+ Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển, có bằng tốt nghiệp đại học chính quy xếp hạng bằng từ loại trung bình trở lên.

Lưu ý:

  1. Sinh viên năm cuối các trường đại học được đăng ký dự tuyển, đến ngày xét tuyển của các trường CAND phải có bằng tốt nghiệp đại học. Đối với sinh viên chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học, được sử dụng giấy xác nhận tốt nghiệp (hoặc công nhận tốt nghiệp đại học) của trường đại học để thay cho bằng đại học, khi nộp hồ sơ dự tuyển.
  2. Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; nếu văn bằng tốt nghiệp đại học đã được cấp không ghi rõ xếp loại (khá, giỏi, xuất sắc), thì xác định xếp loại bằng tốt nghiệp đại học theo điểm trung bình tích lũy các năm học đại học (Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học), như sau: theo thang điểm 4 (từ 3,6 đến 4,0: xuất sắc; từ 3,2 đến cận 3,6: giỏi; từ 2,5 đến cận 3,2: khá); Theo thang điểm 10 (từ 9,0 đến 10: xuất sắc; từ 8,0 đến cận 9,0: giỏi; từ 7,0 đến cận 8,0: khá).

 

- Ngành đào tạo: không quy định về lĩnh vực đào tạo, ngành đào tạo văn bằng 1 của thí sinh.

- Độ tuổi: người dự tuyển có tuổi đời không quá 30 tuổi (được xác định theo giấy khai sinh, tính đến ngày dự thi, kể cả các trường hợp đăng ký xét tuyển thẳng).

- Tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe: áp dụng như đối với tuyển sinh (tuyển mới) học sinh phổ thông vào các trường CAND năm 2024 theo Hướng dẫn số 05/HD-BCA ngày 26/03/2024 của Bộ Công an hướng dẫn tuyển sinh trong CAND năm 2024 (sau đây gọi chung là Hướng dẫn 05). Trong đó, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số hoặc tốt nghiệp khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học máy tính, công nghệ thông tin chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ; Công dân là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong thời gian học trung học phổ thông hoặc trung cấp trên 18 tháng tại Khu vực 1, chiều cao đạt từ 1m60 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m55 đến 1m80 đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính:ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30; Thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt 18/10 trở lên (nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt tối thiểu 9/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/20 trở lên thì phải cam kết bảo đảm tiêu chuẩn thị lực theo quy định nếu trúng tuyển).

- Có bằng tốt nghiệp đại học trước thời điểm tổ chức xét tuyển.

4. Phương thức tuyển sinh và điều kiện đăng ký dự tuyển từng phương thức

4.1. Phương thức 1: xét tuyển thẳng. Điều kiện dự tuyển: thí sinh đạt một trong các điều kiện dưới đây:

- Thí sinh là con Công an có bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc;

- Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (tốt nghiệp mã lĩnh vực 748, 751, 752).

- Thí sinh tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, giỏi và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

- Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 7.0 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên).

- Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin (tốt nghiệp nhóm ngành mã 74802) và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

* Lưu ý:

Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có thời hạn theo quy định của Bộ Công an (sau khi Bộ Công an có hướng dẫn, Học viện CSND sẽ công bố trên Website của Học viện CSND). Thí sinh dự tuyển Phương thức 1 được phép đăng ký dự tuyển Phương thức 2.

4.2. Phương thức 2: thi tuyển.

- Bài thi tự luận, thời gian 150 phút, gồm 02 phần:

+ Phần tự luận 1: Nghị luận về vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội.

+ Phần tự luận 2: thí sinh lựa chọn một trong các môn để dự thi gồm: 1. Toán cao cấp; 2. Kinh tế học vĩ mô; 3. Triết học; 4. Lý luận nhà nước và pháp luật.

- Thời gian tổ chức thi: ngày 15, 16/6/2024.

- Địa điểm thi tại: Học viện CSND. Địa chỉ: Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

- Đối tượng ưu tiên (ĐT): Các đối tượng ưu tiên theo quy định về đối tượng chính sách ưu tiên tại Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

- Điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an (Đth): Thí sinh có chứng chỉ tương đương IELTS (Academic) đạt từ 6.5 trở lên: được cộng 1,0 điểm; đạt từ 6.0 trở lên được cộng 0,5 điểm. Thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an được cộng 1,0 điểm. Trường hợp thí sinh có nhiều diện điểm thưởng thì chỉ được hưởng diện điểm thưởng cao nhất.

- Điểm tuyển sinh, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an (sau khi Bộ Công an có hướng dẫn, Học viện CSND sẽ công bố trên Website của Học viện CSND).

5. Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh

- Các Ban tuyển sinh sẽ gửi công văn kèm dữ liệu và danh sách, hồ sơ thi sinh đăng ký tuyển sinh về Học viện CSND, trong ngày 30/05/2024.

6. Kế hoạch, lịch tuyển sinh

- Lịch thi, xét tuyển:

TT

Thời gian

Nội dung

1

Từ 15/03 đến 25/04/2024

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, tổ chức sơ tuyển tại Công an các đơn vị địa phương.

2

30/05/2024

Công an các đơn vị, địa phương nộp hồ sơ và danh sách đăng ký dự tuyển (có file mềm kèm theo) về Học viện CSND. Báo cáo kết quả sơ tuyển về X02.

3

15/05/2024

Tổ chức ôn thi: Dự kiến tổ chức ôn thi 02 môn (Triết học, Lý luận nhà nước và pháp luật).

4

04/06/2024

Học viện CSND xét tuyển Phương thức 1, xét điều kiện dự thi phương thức 2.

5

15/06/2024

- 8h00 ngày 15/06/2024 tại Hội trường Trần Đức Trường, Cơ sở 1 - Học viện CSND: phát thẻ dự thi cho thí sinh;

- 15h00 ngày 15/06/2024 tại Cơ sở 1 - Học viện CSND: thí sinh đến phòng thi, nghe phổ biến quy chế và làm thủ tục dự thi.

7

16/06/2024

Tổ chức thi (Phương thức 2)

8

Từ 17/06 đến

22/06/2024

Hội đồng tuyển sinh tổ chức chấm thi, báo cáo dữ liệu kết quả chấm về X02 thống nhất ngày thông báo điểm thi và tiếp nhận hồ sơ phúc khảo.

9

10/07/2024

Hội đồng tuyển sinh báo cáo kết quả chấm phúc khảo và phương án xét tuyển Phương thức 2.

10

14,15/07/2024

X02 thẩm định, phê duyệt danh sách trúng tuyển.

11

16/07/2024

Thông báo kết quả trúng tuyển về Công an các đơn vị, địa phương, thông báo trên Website của Học viện CSND.

12

Từ 10/08 đến

15/08/2024

Tổ chức nhập học thí sinh trúng tuyển.

13

30/08/2024

Hoàn thành công tác phúc tra kết quả sơ tuyển, xét tuyển, giải quyết các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn nhập học của thí sinh trúng tuyển. Căn cứ theo quy định của pháp luật, quy định của Bộ Công an để giải quyết và báo cáo kết quả, dữ liệu về X02.

7. Quy trình tổ chức đào tạo

- Các thí sinh sau khi trúng tuyển được tổ chức nhập học, hậu kiểm về sức khỏe và các điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, tiêu chuẩn chính trị.

- Hình thức, thời gian đào tạo: Tập trung tại Học viện CSND, thời gian 02 năm (không tính thời gian huấn luyện đầu khóa 04 tháng tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an).

8. Về chính sách

- Sau khi học viên nhập học, học viên được hưởng phụ cấp và các chế độ, chính sách như học viên là học sinh phổ thông trúng tuyển học năm thứ tư tại các trường CAND.

- Sau  khi học viên tốt nghiệp sẽ được xem xét, phong cấp bậc hàm Trung úy (nếu không vi phạm bị kỷ luật) và phân công công tác theo kế hoạch của Bộ Công an. Đối với học viên đạt kết quả học tập xuất sắc sẽ được xem xét, thăng cấp bậc hàm trước niên hạn theo quy định.

Đối với đối tượng tham gia dự tuyển gồm: công chức, viên chức nhà nước, người có bằng tiến sĩ,… trúng tuyển, sau khi học viên tốt nghiệp sẽ áp dụng việc xếp lương, phong hàm như theo quy định về tuyển chọn cán bộ có trình độ Tiến sĩ, xếp lương, phong hàm như đối với cán bộ chuyển ngành, người lao động có thời gian đóng BHXH để tính quy đổi tương ứng với cấp bậc hàm.

- Việc phân công công tác đối với học viên tốt nghiệp: Căn cứ nhu cầu bố trí cán bộ của Công an các đơn vị, địa phương tại thời điểm học viên tốt nghiệp sẽ đề xuất phân công công tác, bố trí phù hợp với trình độ đã được đào tạo của văn bằng 1 (đào tạo tại trường ngoài ngành) và văn bằng 2 (đào tạo tại trường CAND). Học viên đào tạo văn bằng 2 đạt danh hiệu “Học viên giỏi”, “Học viên xuất sắc” toàn khóa học (hoặc học viên đào tạo văn bằng 2 đạt loại khá, nhưng văn bằng 1 đạt loại giỏi, xuất sắc) được xem xét phân công công tác theo nguyện vọng cá nhân, ưu tiên về địa phương nơi sơ tuyển để tạo nguồn cán bộ cho Công an địa phương.

9. Sử dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh

Ngoài hệ thống liên lạc, trao đổi qua đường giao liên, fax, văn bản điện tử, điện thoại, Học viện CSND tiếp tục duy trì và tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh năm 2024 nhằm đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm chi phí, nhân lực qua hệ thống mạng WAN của Bộ Công an, đề nghị Công an đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện:

- Địa chỉ truy cập phần mềm: http://tuyensinh.hvcsnd.bca

- Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đăng nhập theo tên tài khoản, mật khẩu đang sử dụng hiện nay.

Học viện CSND đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2024. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Học viện CSND (qua Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, điện thoại 0869489929; số fax của Học viện CSND: 0243.8362801 hoặc qua thư điện tử: phongqldt@hvcsnd.edu.vn).

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT