Mẫu bài viết Hội thảo khoa học quốc tế "Công tác Cảnh sát trong kỷ nguyên số: Thách thức đối với đào tạo Cảnh sát"

TÊN BÀI VIẾT
(Viết chữ in hoa, cỡ chữ 15, in đậm)

Họ và tên tác giả, đồng tác giả
Chức danh, đơn vị công tác 
Điện thoại liên hệ, Địa chỉ email 

Tóm tắt 
Nội dung cơ bản gồm những điểm sau: báo cáo trình bày những vấn đề gì, nghiên cứu cái gì (hoặc câu hỏi nghiên cứu), đối tượng nào, phương pháp gì, kết quả hoặc kết luận cụ thể.
Dung lượng: tối đa 250  từ

Từ khoá: Từ 3-5 từ khóa, sắp xếp theo a, b, c…
Nội dung bài viết trình bày theo quy cách sau:
- Bài viết không quá 5000 từ, định dạng Word, sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, sử dụng bảng mã Unicode, giãn dòng multiple 1.3. Căn lề: trên 2 cm; dưới 2 cm; phải 2 cm; trái 3 cm; firstline: 1,27 cm. Các trang, hình, bảng biểu phải được đánh số rõ ràng, chính xác.
- Trình bày: 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ/ DẪN NHẬP/ MỞ ĐẦU (CHỮ IN HOA, ĐẬM, CỠ CHỮ 13)
Phần này nêu rõ tính cấp thiết/sự cần thiết, nguyên nhân, ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu

2. NỘI DUNG 
Lưu ý: cách trích dẫn trong bài viết bao gồm các thông tin sau: Họ tên tác giả hoặc tên tổ chức xuất bản tài liệu, năm xuất bản tài liệu, số trang của nội dung được trích dẫn (đối với trích dẫn nguyên văn)
Ví dụ: (Nguyễn Văn A, 2009, tr.51)

3. KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Sắp xếp theo tên tác giả Việt Nam hoặc họ tác giả nước ngoài, hoặc chữ cái đầu của tên tổ chức xuất bản tài liệu, theo thứ tự ABC. Trình bày tài liệu theo trình tự: 
Sách: [Stt] Họ tên tác giả (năm xuất bản), Tên ấn phẩm, tập, số, nhà xuất bản (Nxb), nơi xuất bản. 
Bài báo, báo cáo hội nghị hội thảo: [Stt] Họ tên tác giả (năm xuất bản), “Tên bài viết”, Tên tạp chí, hội thảo, tập, số, mã số xuất bản, nhà xuất bản (Nxb), nơi xuất bản, số trang.

Ghi chú: Khuyến khích các tác giả viết bài bằng tiếng Việt và gửi kèm bản dịch sang tiếng Anh. Trường hợp các tác giả (là lãnh đạo từ cấp Phòng trở lên) không có bản dịch tiếng Anh tương ứng, Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ công tác biên dịch.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT