Mẫu bìa hồ sơ đăng ký xét chức danh giáo sư năm 2017 của Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện CSND

Thực hiện kế hoạch xét Chức danh giáo sư của Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện CSND, Trung tâm Nghiên cứu phát triển lý luận Cảnh sát đăng tải mẫu bìa hồ sơ đăng ký xét chức danh giáo sư năm 2017 của Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện CSND để các ứng viên tham khảo, làm theo mẫu quy định.

Tải mẫu bìa hồ sơ tại đây.

Trung tâm Nghiên cứu phát triển lý luận Cảnh sát

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT