Thông báo bổ sung một số thông tin tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, năm học 2024 - 2025

1. Mã bài thi đánh giá của Bộ Công an

- Cấu trúc bài thi gồm 02 phần:

+ Phần Tự luận 1: Nghị luận về vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội.

+ Phần Tự luận 2: Thí sinh lựa chọn một trong các môn để dự thi gồm: Toán cao cấp; Kinh tế học vĩ mô; Triết học; Lý luận Nhà nước và pháp luật.

- Mã bài thi: Thí sinh chọn 01 trong 04 mã bài thi để dự thi gồm:

+ CA1: Tổ hợp gồm Tự luận 1 và Toán cao cấp;

+ CA2: Tổ hợp gồm Tự luận 1 và Kinh tế học vĩ mô;

+ CA3: Tổ hợp gồm Tự luận 1 và Triết học;

+ CA4: Tổ hợp gồm Tự luận 1 và Lý luận Nhà nước và pháp luật.

2. Điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ dự tuyển phương thức 1

Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có thời hạn không quá 02 năm tính đến ngày 01/04/2024 kể từ ngày được cấp chứng chỉ đối với thí sinh dự tuyển tháng 6/2024 hoặc tính đến ngày 01/07/2024 đối với thí sinh dự tuyển đợt tháng 11/2024 (nếu có).

3. Thông tin về điểm xét tuyển và ngưỡng đầu vào theo phương thức 2

- Điểm xét tuyển: là tổng điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (làm tròn đến 02 chữ số thập phân) cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

+ Công thức tính điểm như sau:

ĐXT = BTBCA*3/10 + ĐC, trong đó:

* ĐXT: Điểm xét tuyển

* BTBCA: Điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an

* ĐC: Điểm cộng

+ Điểm cộng của thí sinh được xác định là tổng điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng và điểm thưởng quy định của Bộ Công an, theo công thức: ĐC = ĐT + KV + Đth. Trong đó ĐC là điểm cộng, ĐT là điểm ưu tiên đối tượng, KV là điểm ưu tiên khu vực, Đth là điểm thưởng. Trường hợp thí sinh đạt điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân từ 22,5 điểm trở lên, thì điểm cộng của thí sinh được xác định như sau:

ĐC = [(30 - tổng điểm đạt được)/7,5] x (ĐT + KV + Đth)

- Ngưỡng đầu vào: Điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an đạt từ 50 điểm trở lên theo thang điểm 100 và không có phần thi nào bị điểm liệt theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo hướng dẫn và quy định của Bộ Công an.

Học viện CSND đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2024. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Học viện CSND (qua Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, điện thoại 0869489929; số fax của Học viện CSND: 0243.8362801 hoặc qua thư điện tử: phongqldt@hvcsnd.edu.vn).

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT