Thông báo dạng thức đề thi tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND tại Học viện CSND năm 2022

I. Bài thi

Tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND năm 2022.

II. Thông tin chung về đề thi

1. Số lượng câu hỏi trong đề thi

- Môn Triết học Mác - Lênin: 3 câu;

- Môn Lý luận Nhà nước và pháp luật: 3 câu.

2. Thời gian làm bài: Tổng thời gian làm bài thi theo từng môn thi là 180 phút.

3. Điểm của bài thi và phương pháp tính điểm

- Tổng điểm của bài thi là 10 điểm.

- Phương pháp tính điểm theo từng môn thi:

+ Điểm thành phần môn Triết học Mác - Lênin: Câu 1: 03 điểm; Câu 2: 04 điểm; Câu 3: 03 điểm.

+ Điểm thành phần môn Lý luận Nhà nước và pháp luật: Câu 1: 03 điểm; Câu 2: 04 điểm; Câu 3: 03 điểm.

4. Hình thức thi: thi viết.

5. Lĩnh vực kiến thức, cấp độ đánh giá (theo từng môn thi)

- Lĩnh vực kiến thức nằm trong chương trình giáo dục phổ thông, khối kiến thức giáo dục đại cương ở trình độ đại học.

- Cấp độ đánh giá: Câu hỏi ở mức độ biết chiếm 30%, mức độ thông hiểu chiếm 50% câu hỏi, mức độ vận dụng chiếm 20% câu hỏi.

Mọi vấn đề cần trao đổi, tư vấn tuyển sinh đề nghị liên hệ Phòng Quản lý đào tạo và BDNC, Học viện CSND (Trung tá, TS Phạm Tiến Dũng, SĐT: 0972888060 hoặc Thượng tá, TS Nguyễn Thị Mỹ Lệ, SĐT: 0975132383).

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT