Thông báo điểm thi tuyển sinh Cao học năm 2017
Hướng dẫn tra cứu điểm thi:

- Tới “Tra cứu điểm thi” ở góc trên phải của màn hình, tại mục "Kỳ thi" chọn "Điểm thi Cao học năm 2017" và nhập số báo danh vào mục "Số báo danh".
Lưu ý: thí sinh nhập đủ phần chữ (CH26) và phần số có dấu gạch ngang ở giữa có khoảng cách, không cần viết hoa (không nhập số 0 với các số báo danh ngoài các số từ 01-09). Ví dụ: ch26 - 01; ch26 - 09; ch26 - 10; ch26 - 32...

- Chọn "Tra cứu" để xem kết quả chi tiết.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT