Thông báo điểm thi tuyển sinh Cao học năm 2018
Hướng dẫn tra cứu điểm thi:

- Tới “Tra cứu điểm thi” ở phần giữa của màn hình, tại mục "Chọn kỳ thi" chọn "Điểm thi Cao học năm 2018" và nhập số báo danh vào mục "Nhập số báo danh".
Lưu ý: thí sinh nhập đủ phần chữ (CH27) và phần số có dấu gạch ngang ở giữa có khoảng cách, không cần viết hoa (không nhập số 0 với các số báo danh ngoài các số từ 01-09). Ví dụ: ch27 - 01; ch27 - 09; ch27 - 10; ch27 - 32...

- Chọn "Tra cứu" để xem kết quả chi tiết.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT