Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung lớp đại học vừa làm vừa học mở tại Học viện CSND năm học 2022 - 2023

Ngày 13/01/2023, Học viện CSND đã gửi Thông báo số 144/TB-T02-ĐTBD về kế hoạch tuyển sinh bổ sung đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học, tuyển sinh đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên hình thức vừa làm vừa học, đại học vừa làm vừa học, năm học 2022 - 2023 tới Công an các đơn vị, địa phương.

Căn cứ Công văn của Cục Tổ chức cán bộ thông báo ý kiến của đồng chí Bộ trưởng về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022 - 2023. Theo đó, chỉ tiêu đào tạo đại học vừa làm vừa học (hệ 4,5 năm) tại Học viện giảm 20 chỉ tiêu, số chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung còn 228 chỉ tiêu.

Học viện CSND thông báo để các đơn vị biết, phối hợp thực hiện./.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT