Thông báo kết quả họp xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2020

Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-HĐGSNN ngày 23/12/2020 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020; Căn cứ Thông báo số 3040/TB-T02-TCCB ngày 24/12/2020 của Học viện Cảnh sát nhân dân về việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020; Căn cứ hồ sơ đề nghị xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của ứng viên.

Ngày 04/01/2021, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2020 của Học viện Cảnh sát nhân dân đã họp xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho các nhà giáo đã được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020, kết quả cụ thể như sau:

Đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Ngành

Nơi đăng ký bổ nhiệm

1

Nguyễn Huy Bình

1975

Nam

Khoa học An ninh

Khoa Cảnh sát hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân

2

Quách Công Chính

1979

Nam

Khoa học An ninh

Khoa Kỹ thuật hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân

3

Nguyễn Hữu Hoan

1979

Nam

Khoa học An ninh

Khoa Nghiệp vụ cơ bản, Học viện Cảnh sát nhân dân

4

Trần Quang Huyên

1968

Nam

Khoa học An ninh

Khoa Cảnh sát PCTP về ma túy, Học viện Cảnh sát nhân dân

5

Lê Trung Kiên

1975

Nam

Khoa học An ninh

Khoa Luật, Học viện Cảnh sát nhân dân

6

Hoàng Trọng Lực

1980

Nam

Khoa học An ninh

Khoa Kỹ thuật hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân

7

Trương Thành Trung

1981

Nam

Khoa học An ninh

Khoa Cảnh sát giao thông, Học viện Cảnh sát nhân dân

8

Hoàng Anh Tuấn

1977

Nam

Khoa học An ninh

Khoa Nghiệp vụ cơ bản, Học viện Cảnh sát nhân dân

Các ý kiến đóng góp hoặc khiếu nại về kết quả trên xin gửi bằng văn bản hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức cán bộ, Học viện Cảnh sát nhân dân (qua đồng chí Thiếu tá, TS Bùi Quốc Tuấn - Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Thư ký Hội đồng, điện thoại: 0979.033.888).

Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo để các đơn vị, cá nhân được biết./.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT