Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ điều 56, Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3656/QĐ-T32 ngày 10/12/2018 của Giám đốc Học viện CSND về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá thanh lý tài sản.

Học viện CSND trân trọng kính mời các đơn vị có năng lực theo quy định của pháp luật đăng ký xét chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản với nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

Học viện Cảnh sát nhân dân

Địa chỉ: Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá

Tên tài sản, đặc điểm, quy cách, thông số kỹ thuật của tài sản: Xe ô tô.

Đơn vị tính:                             Chiếc.

Số lượng:                                35.

Giá khởi điểm:          498.000.000 VNĐ (Bốn trăm chín mươi tám triệu đồng chẵn).

3. Chất lượng và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá

Chi tiết tại Chứng thư thẩm định giá số 1811161/TDG/VCA-CTTDG ngày 28/11/2018 của Công ty Cổ phần tư vấn và thẩm định Việt Nam.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá

Mọi tổ chức bán đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, điều 56, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Học viện quyết định, cụ thể như sau:

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Là các đơn vị đấu giá đang hoạt động trên thị trường và được đánh giá là có uy tín, có quy trình thực hiện đấu giá công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi cho các bên;

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả phù hợp theo yêu cầu của Học viện;

- Có thù lao dịch vụ đấu giá và cho phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định của pháp luật

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên, có chứng chỉ hành nghề đấu giá viên do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Kinh nghiệm đấu giá: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản thanh lý; thời gian hoạt động (tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tại Học viện) tối thiểu 03 năm;

- Có ít nhất 02 hợp đồng tổ chức đấu giá thanh lý xe ô tô của các cơ quan Trung ương trong 2 năm 2017, 2018;

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Hồ sơ tham gia lựa chọn đơn vị đấu giá: Đơn đăng ký; hồ sơ năng lực.

- Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá là 05 ngày kể từ ngày thông báo (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ:

Học viện Cảnh sát nhân dân

Địa chỉ: Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT