Thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học chính quy tuyển mới, năm 2022

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học chính quy tuyển mới là 70 điểm, gồm tổng điểm thi 03 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân (theo thang điểm 100) và điểm thi bài thi đánh giá của Bộ Công an (theo thang điểm 100), không có điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, với công thức tính như sau:

Ngưỡng đảm bảo = (M1+M2+M3)*10/3 + BTBCA, trong đó:
- M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân, điểm trên được quy về thang điểm 100.
- BTBCA: điểm bài thi Bộ Công an được tính theo thang điểm 100.

Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo để các thí sinh biết, đăng ký và thực hiện các quy trình tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT