Thông báo thay đổi số điện thoại liên hệ tuyển sinh hệ đào tạo sau đại học

THÔNG BÁO

V/v thay đổi số điện thoại liên hệ tuyển sinh hệ đào tạo sau đại học

Ngày 23/1/2019, Học viện Cảnh sát nhân dân đã ban hành Thông báo tuyển sinh số 154/TB-T32-SĐH về việc tuyển sinh hệ đào tạo sau đại học năm 2019. Theo đó, số điện thoại để liên hệ các thông tin có liên quan về công tác tuyển sinh là 024.37755085. Tuy nhiên, hiện nay Học viện đang thực hiện việc quy hoạch lại hệ thống thông tin liên lạc, để  thuận lợi trong liên hệ công tác, Khoa Đào tạo Sau đại học - Học viện Cảnh sát nhân dân chính thức chuyển sang số điện thoại 0246.2533393.

Vậy Khoa Đào tạo Sau đại học - Học viện Cảnh sát nhân dân trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị và thí sinh dự thi nắm được, chủ động liên hệ công tác.

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT