Thông báo tuyển sinh hệ đào tạo Sau đại học năm 2017

I. HỆ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
Xét tuyển 01 đợt, dự kiến vào tháng 5/2017, gồm 02 chuyên ngành:
- Chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm (thuộc ngành Luật), mã số đào tạo: 62.38.01.05
- Chuyên ngành Quản lý Nhà nước về An ninh trật tự (thuộc ngành An ninh và trật tự xã hội), mã số đào tạo: 62.86.01.09
2. Đối tượng dự tuyển
- Đối tượng trong ngành Công an:
+ Giảng viên, giáo viên, cán bộ làm công tác quản lý giáo dục trong các trường CAND;
+ Cán bộ là lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương;
+ Các chức danh yêu cầu công tác phải có trình độ tiến sĩ.
- Đối tượng ngành Quân đội: Tiêu chuẩn như đối tượng trong ngành Công an.
- Đối tượng ngoài ngành Công an, Quân đội: Ngoài việc đảm bảo các tiêu chuẩn, quy định như đối tượng trong ngành Công an phải có văn bản đề nghị của lãnh đạo Bộ (Ngành) chủ quản và được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý.
3. Điều kiện dự tuyển
- Điều kiện về văn bằng:
+ Người dự tuyển phải có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo ở trình độ tiến sĩ.
+ Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo ở trình độ tiến sĩ có thể đăng ký dự tuyển nhưng phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và Bộ Công an, nội dung chương trình học bổ sung do Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân quy định.
- Điều kiện về thâm niên công tác và độ tuổi:
+ Người dự tuyển phải có thời gian làm việc chuyên môn, giảng dạy, công tác thực tiễn từ 2 năm trở lên (không kể thời gian đi học, thời gian phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND).
+ Không quá 50 tuổi tính đến thời gian nộp hồ sơ dự tuyển.
- Điều kiện về ngoại ngữ của người dự tuyển:
Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:
+ Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 quy định tại Phụ lục IIIa, với dạng thức và yêu cầu đề kiểm tra ngoại ngữ quy định tại Phụ lục IIIb (Kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
+ Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;
+ Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.
- Điều kiện về thành tích khoa học:
Có ít nhất một bài báo đã công bố trên Tạp chí khoa học chuyên ngành (nội dung bài báo phù hợp với đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu của chuyên ngành đăng ký dự tuyển).
4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
a) Công văn cử đến xét tuyển của đơn vị chủ quản (Đối tượng ngoài ngành Công an và Quân đội phải có thêm văn bản đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an trên cơ sở văn bản đề nghị của lãnh đạo Bộ (Ngành) chủ quản);
b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan chủ quản;
c) Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa;
d) Đơn xin xét tuyển và phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu);
e) Lý lịch khoa học kèm theo bản phô tô minh chứng các bài báo, công trình khoa học;
f) Thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ am hiểu lĩnh vực, đề tài dự định nghiên cứu;
g) Bản sao có công chứng các văn bằng có liên quan bao gồm:
- Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học;
- Bằng thạc sĩ và bảng điểm cao học;
- Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, hoặc bằng tốt nghiệp đại học hay bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài, hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ;
- Văn bằng đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
h) Đề cương về đề tài nghiên cứu (Đề tài dự tuyển không được trùng lặp với các đề tài nghiên cứu sinh đã và đang thực hiện trong vòng 10 năm trở lại đây tại Học viện CSND);
i) 04 ảnh 3x4 ghi tên, năm sinh, đơn vị công tác ở mặt sau và 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ để liên lạc.
(Chú ý: Hồ sơ được sắp xếp thành 06 bộ gồm 01 bộ gốc có đầy đủ các mục từ a đến i và 05 bộ phô tô đóng gáy xoắn gồm các mục từ d đến h).
5. Phương thức, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
- Thí sinh liên hệ mua và nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại Văn phòng Khoa Đào tạo Sau đại học - Học viện CSND (phường Cổ Nhuế 2 - quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội).
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển hệ đào tạo tiến sĩ từ ngày 01/03/2017 đến hết ngày 30/4/2017.
Chú ý:
- Những người đang là Nghiên cứu sinh ở các cơ sở đào tạo khác thì không được đăng ký dự tuyển đào tạo tiến sĩ tại Học viện Cảnh sát nhân dân.
- Hồ sơ duyệt không đủ điều kiện xét tuyển, không trả lại.

II. HỆ ĐÀO TẠO THẠC SĨ
1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển
- Tổ chức thi tuyển 01 đợt: Dự kiến vào tháng 5/2017.
+ Tuyển sinh 05 chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm; Quản lý nhà nước về An ninh trật tự; Điều tra trinh sát; Tổ chức Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp; Kỹ thuật Hình sự;
Địa điểm thi và tổ chức đào tạo: Tại Học viện Cảnh sát nhân dân.
- Nếu được Bộ Công an và Bộ Giáo dục đào tạo phê duyệt, Học viện sẽ tiếp tục tuyển sinh Đợt 2 dự kiến địa điểm tổ chức đào tạo tại Đại học Tây Bắc - TP Sơn La, tỉnh Sơn La và Phân hiệu 2 của Đại học Thái Nguyên (Đại học Fansipan) tại Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai vào tháng 7/2017.
- Hình thức đào tạo: Hệ không tập trung (2 năm).
2. Đối tượng dự thi
- Đối tượng trong ngành Công an:
+ Giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các trường CAND;
+ Cán bộ có chức danh chuyên viên, trợ lý công tác tham mưu, nghiên cứu khoa học thuộc cơ quan Bộ;
+ Chỉ huy cấp đội và tương đương trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương;
+ Các chức danh theo yêu cầu công tác phải có trình độ thạc sĩ theo quy định.
- Đối tượng ngành Quân đội (tuyển sinh theo chương trình hợp tác giữa hai Bộ): Tiêu chuẩn như đối tượng trong ngành Công an.
- Các đối tượng khác ngoài ngành Công an và Quân đội: Ngoài việc đảm bảo các tiêu chuẩn, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an phải có văn bản đề nghị của lãnh đạo Bộ (Ngành) chủ quản và được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý.
- Về thâm niên công tác và độ tuổi: Người dự tuyển phải có ít nhất 24 tháng công tác thực tế trở lên (kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đến ngày dự thi); không quá 45 tuổi. Riêng đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các trường Công an nhân dân phải có ít nhất 12 tháng công tác thực tế trở lên (kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đến ngày dự thi).
3. Điều kiện về văn bằng
a) Đối tượng đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ tốt nghiệp các trường: Học viện CSND, Học viện ANND, Đại học CSND, Đại học ANND…
b) Đối tượng đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ tốt nghiệp các trường: Học viện CSND, Học viện ANND, Đại học CSND, Đại học ANND, Đại học PCCC, Học viện Biên phòng, Đại học Luật, v.v,…
c) Đối tượng hiện công tác trong ngành Công an đã tốt nghiệp đại học một số ngành khác có thể đăng ký dự thi vào chuyên ngành Quản lý Nhà nước về An ninh trật tự sau khi đã tốt nghiệp đã tốt nghiệp hệ trung cấp các trường CAND, hoặc đã học và được cấp chứng chỉ lớp bồi dưỡng nghiệp vụ CAND.
d) Tất cả các đối tượng nêu tại điểm b, c phải học chương trình bổ sung kiến thức do Học viện Cảnh sát nhân dân quy định trước khi dự thi và phải tự túc về kinh phí học tập.
e) Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Các môn thi tuyển
Thí sinh dự thi 3 môn, cụ thể:
- Chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm thi các môn: Triết học; Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật; Tiếng Anh.
- Chuyên ngành Quản lý nhà nước về An ninh trật tự thi các môn: Triết học; Quản lý nhà nước về An ninh trật tự; Tiếng Anh.
- Chuyên ngành Điều tra trinh sát thi các môn: Triết học; Lý luận chung về công tác Nghiệp vụ cơ bản; Tiếng Anh.
- Chuyên ngành Tổ chức Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp thi các môn: Triết học; Quản lý Nhà nước về Thi hành án phạt tù; Tiếng Anh.
- Chuyên ngành Kỹ thuật Hình sự thi các môn: Triết học; Lý luận chung khoa học hình sự; Tiếng Anh.
5. Hồ sơ dự thi
a) Đơn xin dự thi và phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).
b) Công văn cử đi dự thi của đơn vị chủ quản.
c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan chủ quản (theo mẫu).
d) Giấy chứng nhận sức khỏe (của bệnh viện đa khoa).
e) Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học.
f) Các giấy tờ xác nhận ưu tiên trong các trường hợp sau:
- Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, trường hợp này thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
- Con liệt sĩ;
- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh;
- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học).
g) 04 ảnh (3 x 4) ghi rõ tên, năm sinh, đơn vị công tác ở mặt sau, 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc.
6. Phương thức, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
- Thí sinh liên hệ mua và nộp hồ sơ dự thi trực tiếp tại Văn phòng Khoa Đào tạo Sau đại học - Học viện CSND (phường Cổ Nhuế 2 - quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội).
- Thời hạn nộp hồ sơ dự thi hệ đào tạo thạc sĩ đợt 1 từ ngày 01/03/2017 đến ngày 10/04/2017.
- Thời hạn nộp hồ sơ dự thi hệ đào tạo thạc sĩ đợt 2 Học viện CSND sẽ có thông báo cụ thể sau.
Chú ý:
- Những người đang là học viên Cao học ở các cơ sở đào tạo khác thì không được đăng ký dự thi đào tạo thạc sĩ tại Học viện Cảnh sát nhân dân.
- Hồ sơ duyệt không đủ điều kiện dự thi, không trả lại.
III. LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC, ÔN THI VÀ THI
1. Hệ đào tạo Tiến sĩ
- Dự kiến tổ chức xét tuyển vào các ngày 29/5; 30/5; 31/5/2017.
2. Hệ đào tạo Thạc sĩ
- Hệ đào tạo thạc sĩ đợt 1: Tổ chức đào tạo tại Học viện CSND và liên kết đào tạo tại Đại học Đà Nẵng - TP Đà Nẵng.
+ Lịch học bổ sung kiến thức: Dự kiến bắt đầu từ ngày 20/04/2017.
+ Lịch ôn thi: Dự kiến bắt đầu từ ngày 10/05/2017.
+ Lịch thi: Dự kiến vào các ngày 26/5; 27/5; 28/5/2017.
- Hệ đào tạo thạc sĩ đợt 2: Dự kiến tổ chức đào tạo tại Đại học Tây Bắc - TP Sơn La, tỉnh Sơn La và Phân hiệu 2 của Đại học Thái Nguyên (Đại học Fansipan) tại Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Đối với hệ học này, Học viện sẽ có thông báo cụ thể sau khi chính thức được lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt.
- Nếu có sự thay đổi lịch so với dự kiến, Học viện CSND sẽ có thông báo cụ thể trên Website của Học viện (http://www.hvcsnd.edu.vn).
Học viện Cảnh sát nhân dân trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, Công an các địa phương căn cứ vào nhu cầu đào tạo, có kế hoạch gửi cán bộ tham gia ôn thi và dự thi đúng thời gian quy định.
Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp với Khoa Đào tạo SĐH; Điện thoại: 04.38385266 hoặc đ/c Đặng Thu Hiền PTK Đào tạo Sau đại học, số điện thoại 0915671765.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT