Thông báo tuyển sinh hệ đào tạo sau đại học năm 2020

I. HỆ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
1. Hình thức đào tạo, thời gian đào tạo
- Hình thức đào tạo: Chính quy; Hệ: Tập trung không liên tục
- Thời gian đào tạo: 04 năm
2. Hình thức tuyển sinh, thời gian công bố kết quả trúng tuyển và thời gian nhập học
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
Xét tuyển 01 đợt, dự kiến vào tháng 09/2020, gồm 02 chuyên ngành:
- Chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm (ngành Luật), mã số đào tạo: 9.38.01.05.
- Chuyên ngành Quản lý Nhà nước về An ninh, trật tự (ngành An ninh và trật tự xã hội), mã số đào tạo: 9.86.01.09.
Thời gian công bố kết quả trúng tuyển, thời gian nhập học:
Học viện dự kiến công bố kết quả trúng tuyển và tổ chức nhập học vào tháng 10/2020.
3. Đối tượng dự tuyển
- Đối tượng trong ngành Công an:
+ Giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các trường CAND và cơ quan Bộ;
+ Lãnh đạo cấp phòng và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương;
- Đối tượng ngành Quân đội (tuyển sinh theo chương trình hợp tác giữa hai Bộ): Tiêu chuẩn như đối tượng ngành Công an.
4. Điều kiện dự tuyển
- Điều kiện về văn bằng:
Người dự tuyển phải có bằng thạc sĩ thuộc ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển ở trình độ tiến sĩ (xem Phụ lục I về danh mục ngành xét tuyển). Riêng cán bộ Công an tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ngoài ngành Công an có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ nghiệp vụ An ninh hoặc Cảnh sát hoặc Phòng cháy chữa cháy (không yêu cầu có bằng thạc sĩ thuộc ngành đúng, ngành phù hợp với ngành dự tuyển).
- Điều kiện về độ tuổi: Dưới 50 tuổi.
- Điều kiện về ngoại ngữ:
Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:
+ Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;
+ Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
+ Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
Trong trường hợp người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ở nước ngoài hoặc bằng đại học ngôn ngữ nước ngoài nhưng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh hoặc có chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (xem tại Phụ lục III) phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).
- Điều kiện về thành tích khoa học:
Người dự tuyển phải là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
a) Công văn cử đến xét tuyển của đơn vị chủ quản (đối tượng ngoài ngành Công an và Quân đội phải có thêm văn bản đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an trên cơ sở văn bản đề nghị của lãnh đạo Bộ, Ngành chủ quản);
b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan chủ quản;
c) Giấy chứng nhận sức khỏe (của bệnh viện đa khoa trong thời gian 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).
d) Đơn xin xét tuyển và phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu);
e) Lý lịch khoa học kèm theo bản phô-tô minh chứng các bài báo, công trình khoa học;
f) Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu;
g) Bản sao có công chứng các văn bằng có liên quan bao gồm:
- Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học;
- Bằng thạc sĩ và bảng điểm cao học;
- Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ phù hợp yêu cầu, hoặc bằng tốt nghiệp đại học hay bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài, hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ;
- Văn bằng đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
h) Đề cương về đề tài nghiên cứu (đề tài dự tuyển không được trùng lặp với các đề tài nghiên cứu khoa học và đề tài nghiên cứu sinh đã và đang thực hiện trong vòng 10 năm trở lại đây của Học viện CSND);
i) 04 ảnh 3x4 ghi tên, năm sinh, đơn vị công tác ở mặt sau.
(Chú ý: Hồ sơ được sắp xếp thành 06 bộ gồm 01 bộ gốc có đầy đủ các mục từ a đến i và 05 bộ phô tô đóng gáy xoắn theo đúng thứ tự gồm các mục từ d đến h).
6. Phương thức, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
- Thí sinh liên hệ mua và nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại Văn phòng Khoa Đào tạo Sau đại học, Học viện Cảnh sát nhân dân (phường Cổ Nhuế 2 - quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội).
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển hệ đào tạo tiến sĩ từ ngày 15/04/2020 đến hết ngày 15/08/2020.
7. Lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí dự tuyển và học phí
- Đăng ký dự thi: 60.000 đồng/thí sinh/hồ sơ
- Dự tuyển nghiên cứu sinh: 200.000 đồng/thí sinh/hồ sơ
- Học phí: Nghiên cứu sinh là cán bộ trong ngành Công an, Quân đội được miễn học phí; Các đối tượng thuộc ngành khác đóng học phí theo quy định hiện hành của Học viện CSND.
Chú ý:
- Những người đang là nghiên cứu sinh ở các cơ sở đào tạo khác thì không được đăng ký dự tuyển đào tạo tiến sĩ tại Học viện CSND.
- Hồ sơ duyệt không đủ điều kiện xét tuyển không trả lại.

II. HỆ ĐÀO TẠO THẠC SĨ
1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển
- Tổ chức thi tuyển 01 đợt: Dự kiến vào tháng 9/2020.
- Tuyển sinh 03 chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm (mã số 8.38.01.05); Quản lý nhà nước về An ninh, trật tự (mã số 8.86.01.09), Trinh sát Cảnh sát (mã số 8.86.01.02).
 - Địa điểm thi và tổ chức đào tạo: Tại Học viện Cảnh sát nhân dân - phường Cổ Nhuế 2 - quận Bắc Từ Liêm - thành phố Hà Nội.
- Hình thức đào tạo: Chính quy; Hệ: Tập trung không liên tục.
- Thời gian đào tạo: 2 năm.
2. Đối tượng dự tuyển
- Đối tượng trong ngành Công an:
+ Giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các trường CAND và cơ quan Bộ;
+ Chỉ huy cấp đội và tương đương trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương;
+ Cán bộ có chức danh chuyên viên, nghiên cứu viên, trợ lý công tác tham mưu của các đơn vị trực thuộc Bộ.
- Đối tượng ngành Quân đội (tuyển sinh theo chương trình hợp tác giữa hai Bộ): Tiêu chuẩn như đối tượng trong ngành Công an.
3. Điều kiện dự tuyển
- Điều kiện về văn bằng:
+ Đối tượng đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ (xem Phụ lục II về danh mục ngành thi tuyển);
+ Đối tượng đã tốt nghiệp đại học ngoài ngành Công an thuộc ngành khác với ngành đăng ký dự tuyển phải có thêm bằng tốt nghiệp đại học Nghiệp vụ An ninh hoặc Cảnh sát hoặc Phòng cháy chữa cháy;
+ Tất cả các đối tượng thuộc ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác phải học chương trình bổ sung kiến thức do Học viện Cảnh sát Nhân dân quy định trước khi dự thi và phải tự túc về kinh phí học tập;
+ Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Điều kiện về thâm niên công tác:
+ Người dự tuyển phải có thời gian công tác 24 tháng trở lên kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học Công an (không áp dụng đối với cán bộ có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoài được tuyển dụng đã tốt nghiệp văn bằng 2 đại học nghiệp vụ An ninh hoặc Cảnh sát hoặc Phòng cháy chữa cháy) hoặc kể từ ngày có quyết định tạm tuyển. Riêng đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các trường Công an Nhân dân và đơn vị trực thuộc Bộ phải có thời gian công tác 12 tháng trở lên kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học Công an hoặc kể từ ngày có quyết định tạm tuyển.
+ Cán bộ, giáo viên có bằng tốt nghiệp đại học Công an hệ chính quy loại giỏi trở lên công tác tại các trường Công an Nhân dân, các đơn vị trực thuộc Bộ không yêu cầu về thời gian công tác và chức vụ.
- Điều kiện về độ tuổi : Dưới 45 tuổi.
4. Các môn thi tuyển
 Thí sinh dự thi 3 môn, trong đó:
- Chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm thi các môn: Triết học; Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật; Tiếng Anh.
- Chuyên ngành Quản lý Nhà nước về An ninh trật tự thi các môn: Triết học; Quản lý Nhà nước về An ninh trật tự; Tiếng Anh.
- Chuyên ngành Trinh sát Cảnh sát thi các môn: Triết học; Lý luận chung về công tác Nghiệp vụ cơ bản; Tiếng Anh.
Hình thức thi:
Các môn Triết học và môn cơ sở ngành thi theo hình thức tự luận, thang điểm: 10; Riêng đối với môn Tiếng Anh thi 04 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết, thang điểm: 100.
Miễn thi và chính sách ưu tiên:
- Thí sinh dự thi được miễn môn thi Tiếng Anh trong trường hợp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
+ Có văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Tiếng Anh;
+ Có chứng chỉ IELTS 4.5 hoặc TOEFL 450 hoặc tương đương, còn thời hạn trong vòng 2 năm (24 tháng) kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự thi.
- Thí sinh dự thi thuộc đối tượng ưu tiên theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn tiếng Anh (thang điểm 100) và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn Triết học.
5. Hồ sơ dự thi
a) Đơn xin dự thi và phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).
b) Công văn cử đi dự thi của đơn vị chủ quản.
c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan chủ quản (theo mẫu).
d) Giấy chứng nhận sức khỏe (của bệnh viện đa khoa trong thời gian 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).
e) Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học.
f) Các giấy tờ xác nhận ưu tiên trong các trường hợp sau:
- Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, trường hợp này thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
- Con liệt sĩ;
- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh;
g) 04 ảnh (3 x 4), ghi rõ tên, năm sinh, đơn vị công tác ở mặt sau.
6. Phương thức, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
- Thí sinh liên hệ mua và nộp hồ sơ dự thi trực tiếp tại Văn phòng Khoa Đào tạo Sau đại học - Học viện CSND (phường Cổ Nhuế 2 - quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội).
- Thời hạn nộp hồ sơ dự thi từ ngày 20/4/2020 đến hết ngày 20/6/2020.
7. Lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí dự thi và học phí
- Đăng ký dự thi: 60.000 đồng/thí sinh/hồ sơ
- Dự thi cao học: 120.000 đồng/môn thi
- Học phí: Học viên nếu không phải là cán bộ đang công tác trong ngành Công an, Quân đội phải đóng học phí theo quy định hiện hành.
Chú ý:
- Những người đang là học viên Cao học ở các cơ sở đào tạo khác thì không được đăng ký dự thi đào tạo thạc sĩ tại Học viện Cảnh sát Nhân dân.
- Hồ sơ duyệt không đủ điều kiện dự thi, không trả lại.

III. LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC, ÔN THI, THI TUYỂN, KHAI GIẢNG
1. Hệ đào tạo tiến sĩ

Dự kiến tổ chức xét tuyển vào các ngày 03/9, 04/9/2020.
2. Hệ đào tạo thạc sĩ
- Học viện CSND dự kiến lịch cụ thể như sau:
+ Lịch học bổ sung kiến thức: Bắt đầu từ ngày 22/6/2020 đến 24/7/2020.
+ Lịch ôn thi: Bắt đầu từ ngày 27/7 đến 27/8/2020.
+ Lịch thi: Dự kiến vào các ngày 07/9, 08/9, 09/9/2020.
+ Tổ chức nhập học và khai giảng: Tháng 10/2020.
- Nếu có sự thay đổi lịch so với dự kiến, Học viện CSND sẽ có thông báo cụ thể trên Website của Học viện (http://www.hvcsnd.edu.vn).
Học viện Cảnh sát Nhân dân trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, Công an các địa phương căn cứ vào nhu cầu đào tạo, có kế hoạch gửi cán bộ tham gia dự thi, xét tuyển đúng thời gian quy định.
Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp với Khoa Đào tạo Sau đại học; Điện thoại: 024.62533393, Fax:024.38362801.

Tải phụ lục 1 tại đây

Tải phụ lục 2.3 tại đây

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT