Thông báo tuyển sinh hệ đào tạo Sau đại học năm 2022

I. HỆ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

1. Hình thức đào tạo, thời gian, địa điểm đào tạo

- Hình thức đào tạo: Chính quy.

- Thời gian đào tạo: 4 năm.

- Địa điểm xét tuyển và tổ chức đào tạo: Tại Học viện Cảnh sát Nhân dân - phường Cổ Nhuế 2 - quận Bắc Từ Liêm - thành phố Hà Nội.

2. Khu vực tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, tổ chức xét tuyển, công bố kết quả trúng tuyển và thời gian nhập học

- Khu vực tuyển sinh: Toàn quốc

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 21 chỉ tiêu (Chỉ tiêu đào tạo cán bộ Công an)

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Xét tuyển 01 đợt, dự kiến vào tháng 11/2022, gồm 02 ngành:

+ Ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

+ Ngành Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

- Tổ chức xét tuyển:

Dự kiến tổ chức xét tuyển vào các ngày 09/11, 10/11/2022.

- Công bố kết quả trúng tuyển, thời gian nhập học:

Học viện dự kiến công bố kết quả trúng tuyển và tổ chức nhập học vào tháng 11/2022.

Ghi chú : Nếu có sự thay đổi lịch so với dự kiến, Học viện Cảnh sát nhân dân sẽ có thông báo cụ thể trên Website của Học viện (http://www.hvcsnd.edu.vn).

3. Đối tượng dự tuyển

- Đối tượng trong ngành Công an:

+ Cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trường Công an nhân dân.

+ Cán bộ Công an là lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên thuộc Công an đơn vị, địa phương.

4. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển ngoài bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Điều kiện về văn bằng

Người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi (hạng giỏi) trở lên hoặc có bằng thạc sĩ thuộc ngành phù hợp với ngành đào tạo trình độ tiến sĩ (xem tại Phụ lục I về danh mục ngành xét tuyển).

- Điều kiện về thâm niên công tác

Người dự tuyển phải có thời gian công tác thực tế từ 24 tháng trở lên kể từ tháng cấp bằng tốt nghiệp đại học (đối với trường hợp tốt nghiệp đại học loại giỏi (hạng giỏi) trở lên) hoặc tháng cấp bằng tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tháng có quyết định tuyển chọn vào Công an nhân dân đến tháng nộp hồ sơ dự tuyển (đối với các trường hợp còn lại).

- Điều kiện về phân loại cán bộ

Phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển.

- Điều kiện về độ tuổi: Tính đến năm dự tuyển, không quá 50 tuổi.

- Điều kiện về ngoại ngữ:

Người dự tuyển phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:

+ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;

+ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

+ Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Phụ lục II của Thông báo này còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục Đào tạo công bố.

+ Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, hoặc tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ Tiếng Việt, hoặc có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng Tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai do Học viện Cảnh sát nhân dân quyết định.

- Điều kiện về thành tích khoa học

Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ; hoặc có ít nhất 1 bài báo, báo cáo khoa học đã công bố (đứng tên độc lập); hoặc có thời gian công tác từ 2 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ.

5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

a) Công văn cử đến dự tuyển của cơ quan chủ quản;

b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan chủ quản;

c) Xác nhận của cơ quan chủ quản về việc quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên (nếu có);

d) Xác nhận của cơ quan chủ quản về việc phân loại cán bộ trong năm liền trước với năm dự tuyển;

e) Giấy chứng nhận sức khỏe (của bệnh viện đa khoa cấp huyện và tương đương trở lên cấp trong thời gian 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

f) Đơn xin xét tuyển và phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu);

g) Lý lịch khoa học kèm theo bản phô-tô minh chứng các bài báo, công trình khoa học;

h) Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của 02 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu;

i) Bản sao có công chứng các văn bằng có liên quan bao gồm:

- Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học;

- Bằng thạc sĩ và bảng điểm cao học;

- Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ phù hợp yêu cầu, hoặc bằng tốt nghiệp đại học hay bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài, hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ;

- Văn bằng đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

k) Đề cương về đề tài nghiên cứu (đề tài dự tuyển không được trùng lặp với các đề tài nghiên cứu khoa học và đề tài luận án tiến sĩ đã và đang thực hiện trong vòng 10 năm trở lại đây của Học viện CSND);

l) Dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa (xem Phụ lục III);

m) 04 ảnh 3x4 ghi tên, năm sinh, đơn vị công tác ở mặt sau.

(Chú ý: Hồ sơ được sắp xếp thành 08 bộ gồm 01 bộ gốc có đầy đủ các mục từ a đến k và 07 bộ phô tô đóng gáy xoắn theo đúng thứ tự gồm các mục từ f đến l).

6. Phương thức, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Thí sinh liên hệ mua và nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao (Bộ phận Quản lý đào tạo sau đại học), Tầng 8 Nhà Hiệu Bộ - Học viện C¶nh s¸t nh©n d©n (phường Cổ Nhuế 2 - quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển hệ đào tạo tiến sĩ từ ngày 02/6/2022 đến hết ngày 30/8/2022.

7. Lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí dự tuyển và học phí

- Lệ phí đăng ký dự thi và dự tuyển theo quy định của Bộ Công an.

- Học phí: Nghiên cứu sinh là cán bộ công tác trong ngành Công an được miễn học phí.

Chú ý:

- Những người đang là nghiên cứu sinh ở các cơ sở đào tạo khác thì không được đăng ký dự tuyển đào tạo tiến sĩ tại Học viện CSND.

- Hồ sơ duyệt không đủ điều kiện xét tuyển, không trả lại.

II. HỆ ĐÀO TẠO THẠC SĨ

1. Hình thức đào tạo, thời gian, địa điểm đào tạo

- Hình thức đào tạo: Chính quy.

- Thời gian đào tạo: 2 năm.

- Địa điểm thi và tổ chức đào tạo: Tại Học viện Cảnh sát nhân dân - phường Cổ Nhuế 2 - quận Bắc Từ Liêm - thành phố Hà Nội.

2. Khu vực tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, thời gian tổ chức học bổ sung kiến thức, ôn thi, thi tuyển, công bố kết quả trúng tuyển và thời gian nhập học

- Khu vực tuyển sinh: Phía Bắc (từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra)

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 187 chỉ tiêu

+ Đào tạo cán bộ Công an: 175 chỉ tiêu

+ Đào tạo cho Bộ Quốc phòng: 12 chỉ tiêu

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

Thi tuyển 01 đợt, dự kiến vào tháng 11/2022, gồm 03 ngành:

+ Ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

+ Ngành Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

+ Ngành Trinh sát Cảnh sát.

- Tổ chức học bổ sung kiến thức, ôn thi:

+ Lịch học bổ sung kiến thức: Dự kiến từ ngày 15/8/2022 đến 30/9/2022.

+ Lịch ôn thi: Dự kiến từ ngày 01/10/2022 đến 31/10/2022.

- Tổ chức thi tuyển sinh:

Dự kiến tổ chức vào các ngày 2/11, 3/11/2022.

- Công bố kết quả trúng tuyển, thời gian nhập học:

Học viện dự kiến công bố kết quả trúng tuyển và tổ chức nhập học vào tháng 11/2022.

Ghi chú : Nếu có sự thay đổi lịch so với dự kiến, Học viện CSND sẽ có thông báo cụ thể trên Website của Học viện (http://www.hvcsnd.edu.vn).

3. Đối tượng dự tuyển

- Đối tượng trong ngành Công an:

+ Cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trường Công an nhân dân;

+ Cán bộ Công an có chức danh từ chuyên viên, nghiên cứu viên trở lên, cán bộ tình báo đã được bổ nhiệm chức danh tình báo viên trở lên;

+ Cán bộ Công an là chỉ huy cấp đội và tương đương trở lên hoặc quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy từ cấp đội và tương đương trở lên thuộc Công an đơn vị, địa phương.

- Đối tượng ngành Quân đội (tuyển sinh theo kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ): Tiêu chuẩn như đối tượng trong ngành Công an.

4. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển ngoài bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Điều kiện về văn bằng:

+ Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành phù hợp với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ (xem tại Phụ lục IV về danh mục ngành thi tuyển).

+ Cán bộ Công an có bằng tốt nghiệp đại học ngoài ngành đăng ký dự tuyển phải có bằng đại học nghiệp vụ Công an.

Căn cứ vào ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học, người dự tuyển phải học bổ sung kiến thức theo quy định

- Điều kiện về thâm niên công tác:

+ Người dự tuyển phải có thời gian công tác thực tế từ 24 tháng trở lên kể từ tháng cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc tháng có quyết định tuyển chọn vào CAND đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.

+ Cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trường CAND có thời gian công tác thực tế từ 12 tháng trở lên.

- Điều kiện về phân loại cán bộ

Phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển.

Điều kiện về ngoại ngữ:

Người dự tuyển phải có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, khi có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau đây:

+ Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ Anh; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng tiếng Anh;

+ Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc tương đương bậc3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam còn thời hạn từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.(xem Phụ lục V)

+ Đối tượng dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt.

+ Trường hợp thí sinh không có các văn bằng, chứng chỉ nêu trên thì phải đạt yêu cầu trong kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) ở trình độ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 Bậc dùng cho Việt Nam do Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức.

5. Tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ

- Học viện tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) ở trình độ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 Bậc dùng cho Việt Nam để đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào đối với các thí sinh không có văn bằng, chứng chỉ chứng minh năng lực ngoại ngữ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 Bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương).

- Học viện tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) với hình thức thi 04 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết, thang điểm: 100.

- Học viện dự kiến tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) cho thí sinh dự tuyển vào tháng 8/2022.

- Trình độ ngoại ngữ tối thiểu theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 Bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương) được thể hiện thông qua kết quả môn ngoại ngữ (tiếng Anh) đầu vào do Học viện tổ chức đạt từ 50,0 điểm trở lên (tính theo thang điểm 100).

- Sau khi có kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) đối với các thí sinh không có văn bằng, chứng chỉ chứng minh năng lực ngoại ngữ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 Bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương), Học viện sẽ ra quyết định công nhận năng lực ngoại ngữ làm căn cứ xác định điều kiện dự tuyển của thí sinh.

6. Các môn thi tuyển

- Thí sinh dự thi 2 môn, trong đó:

+ Ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm thi các môn: Triết học; Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật.

+ Ngành Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự thi các môn: Triết học; Quản lý Nhà nước về An ninh trật tự.

+ Ngành Trinh sát Cảnh sát thi các môn: Triết học; Lý luận chung về công tác Nghiệp vụ cơ bản.

- Hình thức thi

Môn Triết học và môn cơ sở ngành thi theo hình thức tự luận, thang điểm: 10;

- Chính sách ưu tiên

Thí sinh dự thi thuộc đối tượng ưu tiên theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện Cảnh sát nhân dân được cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn Triết học.

7. Hồ sơ dự thi

a) Đơn xin dự thi và phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).

b) Công văn cử đi dự thi của cơ quan chủ quản.

c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan chủ quản (theo mẫu).

d) Xác nhận của cơ quan chủ quản về việc quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy từ cấp đội và tương đương trở lên (nếu có).

e) Xác nhận của cơ quan chủ quản về việc phân loại cán bộ trong năm liền trước với năm dự tuyển.

f) Giấy chứng nhận sức khỏe (của bệnh viện đa khoa cấp huyện và tương đương trở lên cấp trong thời gian 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

g) Bản sao có công chứng các văn bằng có liên quan bao gồm:

- Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học;

- Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ phù hợp yêu cầu, hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ Anh, hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng tiếng Anh;

- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

h) Các giấy tờ xác nhận ưu tiên trong các trường hợp sau:

- Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, trường hợp này thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

- Con liệt sĩ;

- Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh;

i) 04 ảnh (3 x 4), ghi rõ tên, năm sinh, đơn vị công tác ở mặt sau.

8. Phương thức, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Thí sinh liên hệ mua và nộp hồ sơ dự thi trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao (Bộ phận Quản lý đào tạo sau đại học) - Tầng 8 Nhà Hiệu Bộ - Học viện Cảnh sát nhân dân (phường Cổ Nhuế 2 - quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội).

- Thời hạn nộp hồ sơ dự thi từ ngày 02/6/2022 đến hết ngày 10/8/2022.

9. Lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí dự thi và học phí 

- Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí dự thi theo quy định của Bộ Công an.

- Học phí: Học viên là cán bộ công tác trong ngành Công an, Quân đội được miễn học phí.

Chú ý:

- Những người đang là học viên Cao học ở các cơ sở đào tạo khác thì không được đăng ký dự thi đào tạo thạc sĩ tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

- Hồ sơ duyệt không đủ điều kiện dự thi, không trả lại.

10. Thông tin về tư vấn tuyển sinh

- Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao (qua Bộ phận Quản lý đào tạo sau đại học); Điện thoại: 069.2346239, Fax:024.38362801.

- Đồng chí Thiếu tá, TS. Nguyễn Văn Mạnh, SĐT: 0988.377.566; Đại úy, ThS Nghiêm Xuân Cương, SĐT: 0914.866.855 - cán bộ tuyển sinh Học viện Cảnh sát nhân dân.

Học viện Cảnh sát nhân dân trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, Công an các địa phương căn cứ vào nhu cầu đào tạo, có kế hoạch gửi cán bộ tham gia dự thi, xét tuyển đúng thời gian quy định.

Phụ lục hệ đào tạo Thạc sĩ

Phụ lục hệ đào tạo Tiến sĩ

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT