Thông báo tuyển sinh hệ đào tạo Sau đại học năm 2024

I. HỆ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

1. Hình thức đào tạo, thời gian, địa điểm đào tạo

- Hình thức đào tạo: Chính quy.

- Thời gian đào tạo: 3 - 4 năm.

- Địa điểm xét tuyển và tổ chức đào tạo: Tại Học viện Cảnh sát nhân dân - phường Cổ Nhuế 2 - quận Bắc Từ Liêm - thành phố Hà Nội.

2. Khu vực tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, thời gian tổ chức xét tuyển, công bố kết quả trúng tuyển và thời gian nhập học

- Khu vực tuyển sinh: Toàn quốc

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 

+ Đào tạo cán bộ Công an: 09 chỉ tiêu

+ Đào tạo cho Bộ Quốc phòng: 01 chỉ tiêu

+ Đào tạo cho Bộ Công an Lào: Theo chương trình hợp tác đào tạo của Bộ Công an

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Xét tuyển 01 đợt, dự kiến vào tháng 09/2024, gồm 02 ngành:

+ Ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

+ Ngành Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

- Thời gian tổ chức xét tuyển: 

Dự kiến thời gian tổ chức xét tuyển vào các ngày 26/9, 27/9/2024.

- Công bố kết quả trúng tuyển, thời gian nhập học: 

Học viện dự kiến công bố kết quả trúng tuyển và tổ chức nhập học vào tháng 11/2024. 

Ghi chú : Nếu có sự thay đổi lịch so với dự kiến, Học viện Cảnh sát nhân dân sẽ có thông báo cụ thể trên Website của Học viện (http://www.hvcsnd.edu.vn).

3. Đối tượng dự tuyển

- Đối tượng trong ngành Công an: 

+ Cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trường Công an nhân dân;

+ Lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên thuộc các Công an đơn vị, địa phương.

- Đối tượng trong ngành Quân đội (tuyển sinh theo kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ): Tiêu chuẩn như đối tượng trong ngành Công an.

- Đối tượng là người nước ngoài: theo chương trình hợp tác của Bộ Công an Việt Nam năm 2024.

4. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển ngoài bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Điều kiện về văn bằng:

Người dự tuyển có bằng thạc sĩ hoặc có bằng tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên thuộc ngành phù hợp với ngành đào tạo trình độ tiến sĩ (xem tại Phụ lục I về danh mục ngành phù hợp với ngành dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ). Riêng cán bộ Công an tốt nghiệp thạc sĩ ngành Luật và có trình độ đại học nghiệp vụ Công an trở lên được đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

- Điều kiện về thâm niên công tác:

Người dự tuyển phải có thời gian công tác thực tế từ 24 tháng trở lên kể từ tháng cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng tốt nghiệp thạc sĩ hoặc từ tháng có quyết định tuyển chọn vào Công an nhân dân đến tháng nộp hồ sơ dự tuyển.

- Điều kiện về phân loại cán bộ:

Phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển.

- Điều kiện về độ tuổi: Tính đến năm dự tuyển không quá 50 tuổi.

- Điều kiện về ngoại ngữ:

+ Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:

* Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;

* Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

* Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Phụ lục II của Thông báo này còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. 

+ Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, hoặc tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ Tiếng Việt, hoặc có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng Tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai do Học viện Cảnh sát nhân dân quyết định.

- Điều kiện về thành tích khoa học:

Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc có ít nhất 1 bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Bộ Công an);

b) Quyết định/Công văn cử cán bộ đăng ký dự tuyển;

c) Sơ yếu lý lịch và lý lịch khoa học kèm theo bản phô-tô minh chứng các bài báo, công trình khoa học có xác nhận của đơn vị công tác (theo mẫu của Bộ Công an);

d) Văn bản xác nhận phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển;

e) Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ có liên quan bao gồm:

- Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học;

- Bằng thạc sĩ và bảng điểm cao học;

- Văn bằng hoặc chứng chỉ xác định trình độ ngoại ngữ;

- Văn bằng đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

f) Tài liệu chứng minh thời gian công tác thực tế và đối tượng dự tuyển;

g) Giấy chứng nhận sức khỏe (do bệnh viện đa khoa cấp huyện và tương đương trở lên cấp trong thời gian 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

h) Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của 02 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu;

i) Đề cương về đề tài nghiên cứu (đề tài dự tuyển không được trùng lặp với các đề tài nghiên cứu khoa học và đề tài luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đã và đang thực hiện);

j) Dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa (xem tại Phụ lục III);

k) 04 ảnh 3 x 4 cm (ảnh màu mặc trang phục Công an nhân dân chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, đã cắt rời, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh).

* Chú ý: Hồ sơ được sắp xếp thành 08 bộ gồm 01 bộ gốc và 07 bộ phô tô có đầy đủ các mục từ a đến k (Riêng các bộ phô tô đóng gáy xoắn để phục vụ công tác xét duyệt đề cương).

6. Phương thức, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Công an các đơn vị, địa phương, Bộ Quốc phòng tập hợp hồ sơ dự tuyển và nộp trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao (Bộ phận Quản lý đào tạo sau đại học), Tầng 8 Tòa nhà Điều hành - Học viện Cảnh sát nhân dân (phường Cổ Nhuế 2 - quận Bắc Từ Liêm - thành phố Hà Nội).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển hệ đào tạo tiến sĩ đến hết ngày 15/8/2024.

7. Lệ phí đăng ký dự tuyển, lệ phí xét tuyển và học phí

- Lệ phí đăng ký dự tuyển và lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ Công an.

- Học phí: Nghiên cứu sinh là cán bộ công tác trong ngành Công an, Quân đội được miễn học phí.

* Lưu ý:

- Những người đang là nghiên cứu sinh ở các cơ sở đào tạo khác thì không được đăng ký dự tuyển đào tạo tiến sĩ tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

- Trường hợp nghiên cứu sinh đã có quyết định thôi học hoặc bị buộc thôi học thì không được tham gia dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Cảnh sát nhân dân trong thời gian 02 năm kể từ ngày có quyết định thôi học, buộc thôi học.

II. HỆ ĐÀO TẠO THẠC SĨ

1. Hình thức đào tạo, thời gian, địa điểm đào tạo

- Hình thức đào tạo: Chính quy.

- Thời gian đào tạo: 2 năm.

- Địa điểm thi và tổ chức đào tạo: Tại Học viện Cảnh sát nhân dân - phường Cổ Nhuế 2 - quận Bắc Từ Liêm - thành phố Hà Nội.

2. Khu vực tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, thời gian tổ chức học bổ sung kiến thức, ôn thi, tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào, tổ chức đánh giá bài luận, công bố kết quả trúng tuyển và thời gian nhập học

- Khu vực tuyển sinh: Phía Bắc (từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra)

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 

+ Đào tạo cán bộ Công an: 115 chỉ tiêu

+ Đào tạo cho Bộ Quốc phòng: 07 chỉ tiêu

+ Đào tạo cho Bộ Công an Lào: Theo chương trình hợp tác đào tạo của Bộ Công an

- Hình thức tuyển sinh: Tổ chức xét tuyển dựa trên việc tính tổng điểm theo các tiêu chí cụ thể sau:

(1) Kết quả học tập toàn khóa ở trình độ đại học.

(2) Bài luận thể hiện khả năng nghiên cứu khoa học của người dự tuyển về một chủ đề, lĩnh vực trong công tác Công an.

- Hình thức tuyển sinh (đối với thí sinh là người nước ngoài):

Xét tuyển đối với thí sinh là người nước ngoài theo chương trình hợp tác đào tạo của Bộ Công an Việt Nam theo các tiêu chí xét tuyển gồm: Trình độ, khả năng Tiếng Việt của ứng viên dự tuyển; bằng tốt nghiệp đại học của ứng viên.

- Công thức tính điểm xét tuyển : ĐXT = H + B + ĐUT

Trong đó:

+ ĐXT là điểm xét tuyển, được làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

+ H là điểm kết quả học tập toàn khóa ở trình độ đại học, tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

+ B là điểm bài luận thể hiện khả năng nghiên cứu khoa học của người dự tuyển về một chủ đề, lĩnh vực trong công tác Công an, tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

+ ĐUT là điểm ưu tiên về đối tượng, quy về thang điểm tương ứng.

- Ngành tuyển sinh: 03 ngành đào tạo

+ Ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

+ Ngành Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

+ Ngành Trinh sát Cảnh sát.

- Thời gian tổ chức học bổ sung kiến thức, ôn thi:

+ Thời gian tổ chức học bổ sung kiến thức: Dự kiến từ ngày 22/8/2024 đến ngày 03/10/2024.

+ Thời gian tổ chức ôn thi: Dự kiến từ ngày 04/10/2024 đến ngày 11/10/2024.

- Thời gian tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào đối với người dự tuyển không có văn bằng, chứng chỉ chứng minh năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương):

Dự kiến thời gian tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trong tháng 9 năm 2024.

- Thời gian tổ chức đánh giá bài luận thể hiện khả năng nghiên cứu khoa học: 

Dự kiến thời gian tổ chức đánh giá bài luận vào ngày 16/10/2024.

- Công bố kết quả trúng tuyển, thời gian nhập học: 

Học viện dự kiến công bố kết quả trúng tuyển và tổ chức nhập học vào tháng 11/2024.

Ghi chú : Nếu có sự thay đổi lịch so với dự kiến, Học viện CSND sẽ có thông báo cụ thể trên Website của Học viện (http://www.hvcsnd.edu.vn).

3. Đối tượng dự tuyển 

- Đối tượng trong ngành Công an: 

+ Cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trường Công an nhân dân; 

+ Cán bộ có chức danh từ chuyên viên, nghiên cứu viên trở lên, cán bộ tình báo đã được bổ nhiệm chức danh tình báo viên trở lên;

+ Cán bộ có chức danh từ bậc trung cấp hoặc tương đương trở lên theo quy định tiêu chuẩn chức danh của Bộ Công an. Riêng cán bộ của Bộ Quốc phòng có chức danh từ trợ lý hoặc tương đương trở lên;

+ Chỉ huy cấp đội và tương đương trở lên hoặc quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy từ cấp đội và tương đương trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương.

- Đối tượng trong ngành Quân đội (tuyển sinh theo kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ): Tiêu chuẩn như đối tượng trong ngành Công an.

- Đối tượng là người nước ngoài: theo chương trình hợp tác của Bộ Công an Việt Nam năm 2024.

4. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển ngoài bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Điều kiện về văn bằng:

+ Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành phù hợp với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ (xem tại Phụ lục IV về danh mục ngành phù hợp với ngành dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ). Riêng cán bộ Công an tốt nghiệp đại học nhóm ngành Luật và có trình độ trung cấp nghiệp vụ Công an trở lên được đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm và phải học bổ sung kiến thức theo quy định. Cán bộ Bộ Quốc phòng tốt nghiệp đại học nhóm ngành Luật được đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm và phải học bổ sung kiến thức theo quy định.

+ Đối với người dự tuyển chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu, phải có bằng tốt nghiệp đại học hạng khá trở lên thuộc ngành phù hợp với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ (xem tại Phụ lục IV) hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu.
Căn cứ vào ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học, người dự tuyển phải học bổ sung kiến thức theo quy định. 

- Điều kiện về thâm niên công tác:

+ Người dự tuyển phải có thời gian công tác thực tế từ 24 tháng trở lên kể từ tháng cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc tháng có quyết định tuyển chọn vào CAND đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển. 

+ Cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trường CAND có thời gian công tác thực tế từ 12 tháng trở lên.

- Điều kiện về phân loại cán bộ:

Phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển.

- Điều kiện về ngoại ngữ:

+ Người dự tuyển phải có năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, khi có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau đây:

* Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ Anh; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng tiếng Anh;

* Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc tương đương bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam còn hiệu lực từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận (xem tại Phụ lục V).

+ Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai do Học viện Cảnh sát nhân dân quyết định (nếu có).

+ Trường hợp người dự tuyển không có các văn bằng, chứng chỉ nêu trên thì phải đạt yêu cầu trong kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào (tiếng Anh) ở trình độ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 Bậc dùng cho Việt Nam do Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức.

5. Tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào

- Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào (Tiếng Anh) tương đương trình độ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam để đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào đối với người dự tuyển không có văn bằng, chứng chỉ chứng minh năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương).

- Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào (Tiếng Anh) với hình thức thi 04 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết; thang điểm: 10 cho mỗi kỹ năng. Thí sinh đạt tổng cộng ít nhất 20 điểm cho cả 4 kỹ năng và không có kỹ năng nào bị điểm 0 được công nhận đạt tương đương trình độ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Sau khi có kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào (Tiếng Anh) đối với người dự tuyển không có văn bằng, chứng chỉ chứng minh năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương), Học viện Cảnh sát nhân dân sẽ ra quyết định công nhận năng lực ngoại ngữ làm căn cứ xác định điều kiện dự tuyển của người dự tuyển.

6. Tổ chức đánh giá bài luận thể hiện khả năng nghiên cứu khoa học

- Hình thức đánh giá: Thi tự luận.

- Nội dung đánh giá: Vận dụng kiến thức chuyên môn vào nghiên cứu khoa học để giải quyết về một chủ đề liên quan lĩnh vực Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm hoặc Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự hoặc Trinh sát Cảnh sát.

- Môn thi đánh giá: Phương pháp nghiên cứu khoa học.

- Thời gian thi: 150 phút.

- Thang điểm: 10, làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

7. Chính sách ưu tiên

Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và của Học viện Cảnh sát nhân dân sẽ có điểm ưu tiên là 1,0, tính theo thang điểm 10, phục vụ việc tính tổng điểm xét tuyển theo quy định.

8. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Bộ Công an);

b) Quyết định/Công văn cử cán bộ đăng ký dự tuyển;

c) Sơ yếu lý lịch và lý lịch khoa học có xác nhận của đơn vị công tác (theo mẫu của Bộ Công an);

d) Văn bản xác nhận phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển;

e) Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ có liên quan bao gồm:

- Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học;

- Văn bằng hoặc chứng chỉ xác định trình độ ngoại ngữ;

- Văn bằng đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

f) Tài liệu chứng minh thời gian công tác thực tế và đối tượng dự tuyển;

g) Tài liệu chứng minh đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh:

- Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, trường hợp này người dự tuyển phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 

- Con liệt sĩ; 

- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; 

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

h) Giấy chứng nhận sức khỏe (do bệnh viện đa khoa cấp huyện và tương đương trở lên cấp trong thời gian 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

i) Chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có);

j) 04 ảnh 3 x 4 cm (ảnh màu mặc trang phục Công an nhân dân/Quân đội nhân dân chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, đã cắt rời, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh).

9. Phương thức, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Công an các đơn vị, địa phương, Bộ Quốc phòng tập hợp hồ sơ dự tuyển và nộp trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao (Bộ phận Quản lý đào tạo sau đại học) - Tầng 8 Tòa nhà Điều hành - Học viện Cảnh sát nhân dân (phường Cổ Nhuế 2 - quận Bắc Từ Liêm - thành phố Hà Nội).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển hệ đào tạo thạc sĩ đến hết ngày 15/8/2024.

10. Lệ phí đăng ký dự tuyển, lệ phí thi tuyển và học phí 

- Lệ phí đăng ký dự tuyển và lệ phí thi tuyển theo quy định của Bộ Công an.

- Học phí: Học viên là cán bộ công tác trong ngành Công an, Quân đội được miễn học phí.

* Lưu ý: Những người đang là học viên Cao học ở các cơ sở đào tạo khác thì không được đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

III. Thông tin về tư vấn tuyển sinh

Mọi vấn đề cần trao đổi, tư vấn tuyển sinh đề nghị liên hệ Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao (qua đồng chí Trung tá, TS Phan Lệ Huyền, SĐT: 0975.103.322 hoặc đồng chí Thiếu tá, ThS Nghiêm Xuân Cương, SĐT: 0914.866.855).

Học viện Cảnh sát nhân dân trân trọng thông báo để Công an các đơn vị, địa phương, Bộ Quốc phòng căn cứ vào nhu cầu đào tạo, thông báo, hướng dẫn cán bộ hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, rà soát, thẩm định, gửi hồ sơ dự tuyển và danh sách cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển hệ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đúng thời gian quy định.

Tham khảo Phụ lục dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ

Tham khảo Phụ lục dự tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT