Thông báo về việc giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú

Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” và hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu của các nhà giáo, ngày 28/02/2023, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm để giới thiệu Hội đồng các cấp xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú đối với 02 đồng chí, kết quả như sau:

Số cán bộ, giảng viên, công nhân viên và lao động hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên tham gia bỏ phiếu: 975 (đạt 86,97%)

Kết quả kiểm phiếu:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số phiếu bầu/ Tổng số phiếu

Tỉ lệ phiếu

1

GS.TS Trần Minh Hưởng

Giám đốc Học viện

950/975

97,43%

2

GS.TS Nguyễn Đắc Hoan

Phó Giám đốc Học viện

926/975

94,97%

Các ý kiến đóng góp về kết quả phiếu tín nhiệm hoặc về cá nhân các nhà giáo đăng ký xét tặng xin gửi bằng văn bản hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức cán bộ - Học viện Cảnh sát nhân dân (qua đồng chí Trung tá, TS Bùi Quốc Tuấn - Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Tổ trưởng Tổ Thư ký Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023 Học viện Cảnh sát nhân dân, điện thoại: 0979.033.888).

Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo để các đơn vị, cá nhân được biết./.


Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT