Tuyển sinh hệ đào tạo sau đại học năm 2018 Khu vực miền Trung - Tây Nguyên

I. HỆ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Xét tuyển 01 đợt, dự kiến vào tháng 8/2018, gồm 02 chuyên ngành :

- Chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm (thuộc ngành Luật), mã số đào tạo: 9.38.01.05.

- Chuyên ngành Quản lý Nhà nước về An ninh, trật tự (thuộc ngành An ninh và trật tự xã hội), mã số đào tạo : 9.86.01.09.

2. Đối tượng dự tuyển

- Đối tượng trong ngành Công an:

+ Giảng viên, giáo viên, cán bộ làm công tác quản lý giáo dục trong các trường CAND;

+ Cán bộ là lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương ;

+ Các chức danh yêu cầu công tác phải có trình độ tiến sĩ.

- Đối tượng ngành Quân đội: Tiêu chuẩn như đối tượng ngành Công an.

- Đối tượng ngoài ngành Công an, Quân đội: Ngoài việc đảm bảo các tiêu chuẩn, quy định như đối tượng trong ngành Công an phải có văn bản đề nghị của lãnh đạo Bộ (Ngành) chủ quản và được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý.

3. Điều kiện dự tuyển

- Điều kiện về văn bằng :

+ Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo ở trình độ tiến sĩ.

+ Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo ở trình độ tiến sĩ phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an, nội dung chương trình học bổ sung kiến thức do Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân quy định.

+ Cán bộ Công an tốt nghiệp ngoài ngành được tuyển dụng vào lực lượng CAND dự tuyển đào tạo tiến sĩ phải có bằng tốt nghiệp đại học nghiệp vụ. Riêng những trường hợp có bằng tốt nghiệp thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành tiến sĩ đăng ký dự tuyển phải có chứng chỉ bồi dưỡng pháp luật nghiệp vụ 6 tháng.

- Điều kiện về thâm niên công tác và độ tuổi:

+ Người dự tuyển phải có thời gian làm việc chuyên môn, giảng dạy, công tác thực tiễn từ 02 năm trở lên (không kể thời gian đi học, thời gian phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND).

+ Không quá 50 tuổi tính đến thời gian nộp hồ sơ dự tuyển.

- Điều kiện về ngoại ngữ:

Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:

+ Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

+ Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

+ Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.

- Điều kiện về thành tích khoa học:

Người dự tuyển phải là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

a) Công văn cử đến xét tuyển của đơn vị chủ quản (Đối tượng ngoài ngành Công an và Quân đội phải có thêm văn bản đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an trên cơ sở văn bản đề nghị của lãnh đạo Bộ (Ngành) chủ quản) ;

b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan chủ quản;

c) Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện đa khoa;

d) Đơn xin xét tuyển và phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu) ;

e) Lý lịch khoa học kèm theo bản phô tô minh chứng các bài báo, công trình khoa học ;

f) Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đó tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu;

g) Bản sao có công chứng các văn bằng có liên quan bao gồm :

- Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học;

- Bằng thạc sĩ và bảng điểm cao học;

- Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ phù hợp yêu cầu, hoặc bằng tốt nghiệp đại học hay bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài, hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ;

- Văn bằng đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

h) Đề cương về đề tài nghiên cứu (Đề tài dự tuyển không được trùng lặp với các đề tài nghiên cứu sinh đó và đang thực hiện trong vòng 10 năm trở lại đây của Học viện CSND);

i) 04 ảnh 3x4 ghi tên, năm sinh, đơn vị công tác ở mặt sau.

(Chú ý: Hồ sơ được sắp xếp thành 06 bộ gồm 01 bộ gốc có đầy đủ các mục từ a đến i và 05 bộ phô tô đóng gáy xoắn gồm các mục từ d đến h)

5. Phương thức, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Thí sinh liên hệ mua và nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại Văn phũng Khoa Đào tạo Sau đại học  - Học viện Cảnh sát nhân dân (phường Cổ Nhuế 2 - quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển hệ đào tạo tiến sĩ từ ngày 01/03/2018 đến hết ngày 30/4/12018.

Chỳ ý:

- Những người đang là nghiên cứu sinh ở các cơ sở đào tạo khác thì không được đăng ký dự tuyển đào tạo tiến sĩ tại Học viện CSND.

- Hồ sơ duyệt không đủ điều kiện xét tuyển không trả lại.

II. HỆ ĐÀO TẠO THẠC SĨ

1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

- Tổ chức thi tuyển 01 đợt: Dự kiến vào tháng 5/2018.

- Tuyển sinh 05 chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm (mã số 8380105); Quản lý nhà nước về An ninh trật tự (mã số 8860109), Kỹ thuật hình sự (mã số 8860108), Trinh sát Cảnh sát (mã số 8860102), Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (mã số 8860111).

- Địa điểm thi và tổ chức đào tạo: Tại Học viện Cảnh sát nhân dân - phường Cổ Nhuế 2 - quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

- Hình thức đào tạo: Hệ tập trung không liên tục (2 năm).

2. Đối tượng dự thi

- Đối tượng trong ngành Công an:

+ Giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các trường CAND;

+ Cán bộ có chức danh chuyên viên, trợ lý công tác tham mưu, nghiên cứu khoa học thuộc cơ quan Bộ;

+ Chỉ huy cấp đội và tương đương trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương;

+ Các chức danh theo yêu cầu công tác phải có trình độ thạc sĩ theo quy định.

- Đối tượng ngành Quân đội (tuyển sinh theo chương trình hợp tác giữa hai Bộ): Tiêu chuẩn như đối tượng trong ngành Công an.

- Đối tượng ngoài ngành Công an, Quân đội: Ngoài việc đảm bảo các tiêu chuẩn, quy định như đối tượng trong ngành Công an phải có văn bản đề nghị của lãnh đạo Bộ (Ngành), tỉnh, thành phố chủ quản và được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý.

- Về thâm niên công tác và độ tuổi: Người dự tuyển phải có ít nhất 24 tháng công tác thực tế trở lên (kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đến ngày dự thi); không quá 45 tuổi. Riêng đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các trường Công an nhân dân phải có ít nhất 12 tháng công tác thực tế trở lên (kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đến ngày dự thi).

3. Điều kiện về văn bằng

a) Đối tượng đó tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ tốt nghiệp các trường: Học viện CSND, Học viện ANND, Đại học CSND, Đại học ANND.

b) Đối tượng đó tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ tốt nghiệp các trường: Học viện CSND, Học viện ANND, Đại học CSND, Đại học ANND, Đại học PCCC, Học viện Biên phòng, Đại học Luật, v.v,…

c) Đối tượng là cán bộ Công an tốt nghiệp ngoài ngành được tuyển dụng vào lực lượng CAND phải có bằng tốt nghiệp đại học nghiệp vụ (đối với cán bộ trực tiếp làm công tác nghiệp vụ công an), chứng chỉ bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ 6 tháng (đối với các đối tượng khác).

d) Tất cả các đối tượng nêu tại điểm b, c phải học chương trình bổ sung kiến thức do Học viện Cảnh sát nhân dân quy định trước khi dự thi và phải tự túc về kinh phí học tập.

e) Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Các môn thi tuyển

Thí sinh dự thi 3 môn, cụ thể:

- Chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm thi các môn: Triết học; Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật; Tiếng Anh.

- Chuyên ngành Quản lý nhà nước về An ninh trật tự thi các môn: Triết học; Quản lý nhà nước về An ninh trật tự; Tiếng Anh.

- Chuyên ngành Trinh sát Cảnh sát thi các môn: Triết học; Lý luận chung về cụng tác Nghiệp vụ cơ bản; Tiếng Anh.

- Chuyên ngành Kỹ thuật hình sự thi các môn: Triết học; Lý luận chung Khoa học hình sự; Tiếng Anh.

- Chuyên ngành Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp thi các môn: Triết học; Quản lý nhà nước về Thi hành án phạt tù; Tiếng Anh.

5. Hồ sơ dự thi

a) Đơn xin dự thi và phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).

b) Công văn cử đi dự thi của đơn vị chủ quản.

c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan chủ quản (theo mẫu).

d) Giấy chứng nhận sức khỏe (của bệnh viện đa khoa).

e) Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học.

f) Các giấy tờ xác nhận ưu tiên trong các trường hợp sau:

- Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, trường hợp này thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

- Con liệt sĩ;

- Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh;

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học).

g) 04 ảnh (3 x 4) ghi rõ tên, năm sinh, đơn vị công tác ở mặt sau.

6. Phương thức, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Thí sinh liên hệ mua và nộp hồ sơ dự thi trực tiếp tại Văn phũng Khoa Đào tạo Sau đại học - Học viện CSND (phường Cổ Nhuế 2 - quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội).

- Thời hạn nộp hồ sơ dự thi từ ngày 01/03/2018 đến hết ngày 08/4/2018.

Chú ý:

- Những người đang là học viên Cao học ở các cơ sở đào tạo khác thì không được đăng ký dự thi đào tạo thạc sĩ tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

- Hồ sơ duyệt không đủ điều kiện dự thi, không trả lại.

II. LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC, ÔN THI VÀ THI TUYỂN

1. Hệ đào tạo tiến sĩ

- Dự kiến tổ chức xét tuyển vào các ngày 15/8, 16/8, 17/8/2018.

2. Hệ đào tạo thạc sĩ: Tổ chức đào tạo tại Học viện CSND và liên kết đào tạo tại Đại học Đà Nẵng - TP Đà Nẵng

+ Lịch học bổ sung kiến thức: Dự kiến bắt đầu từ ngày 23/4/2018.

+ Lịch thi: Dự kiến vào các ngày 29/5, 30/5, 31/5/2018.

- Nếu có sự thay đổi lịch so với dự kiến, Học viện CSND sẽ có thông báo cụ thể trên Website của Học viện (http://www.hvcsnd.edu.vn).

Học viện Cảnh sát nhân dân trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, Công an các địa phương căn cứ vào nhu cầu đào tạo, có kế hoạch gửi cán bộ tham gia dự thi, xét tuyển đúng thời gian quy định.

Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp với Khoa Đào tạo SĐH; Điện thoại: 04.38385266 hoặc đ/c Đặng Thu Hiền, PTK phụ trách Khoa Đào tạo Sau đại học, số điện thoại: 0915671765.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT