“Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước vì dân, quên thân phục vụ”- Kỳ V


Mời độc giả đón đọc Kỳ VI: Truyền thống vẻ vang và những phần thưởng cao quý của lực lượng Cảnh sát nhân dân

Kỳ I: Lực lượng Cảnh sát nhân dân ra đời, bảo vệ chính quyền cách mạng mới thành lập, cùng toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp

Kỳ II: Lực lượng Cảnh sát nhân dân bảo vệ công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

Kỳ III: Những đóng góp quan trọng của lực lượng CSND trong thời kỳ hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN

Kỳ IV: Lực lượng Cảnh sát nhân dân nâng cao hiệu quả công tác, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội đất nước

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT