Báo cáo chuyên đề những điểm mới của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở và Luật Căn cước

1. Đối với Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở

 Báo cáo viên đã trình bày về Luật số 30 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày 28/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, toàn diện cho việc xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; góp phần kiện toàn, sắp xếp, bố trí lực lượng, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ sở; kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Thiếu tá, TS Vũ Thế Công, giảng viên Khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội báo cáo chuyên đề cho các học viên
Thiếu tá, TS Vũ Thế Công, giảng viên Khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội báo cáo chuyên đề cho các học viên

Luật gồm 05 Chương, 33 Điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trong Luật đã đưa ra những quy định cụ thể về tên gọi, địa bàn công tác và thống nhất tên gọi đối với các địa bàn thôn, tổ dân phố; Quy định vị trí, chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là một trong những lực lượng quần chúng, được bố trí ở thôn, tổ dân phố, làm nòng cốt hỗ trợ Công an cấp xã giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.”.

Toàn cảnh buổi báo cáo chuyên đề
Toàn cảnh buổi báo cáo chuyên đề

Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng giới thiệu các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong đó có 6 nhóm nhiệm vụ chính bao gồm: Hỗ trợ nắm tình hình về an ninh, trật tự; Hỗ trợ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội; Hỗ trợ vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; Hỗ trợ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khi được điều động.

Trình bày Tiêu chuẩn, điều kiện tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Mô hình tổ bảo vệ an ninh, trật tự; thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Trong đó nhấn mạnh việc ưu tiên vận động, xây dựng các chức danh Đội trưởng, đội phó Đội dân phòng trở thành Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Việc bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở mà đặc biệt là trang bị, phương tiện; trang phục, phù hiệu, huy hiệu, giấy chứng nhận; hỗ trợ, bồi dưỡng và chế độ, chính sách đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, báo cáo viên cũng đề cập đến các nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện Luật này trong thời gian tới.

Các học viên tham gia nghe báo cáo chuyên đề
Các học viên tham gia nghe báo cáo chuyên đề

2. Đối với Luật Căn cước

Báo cáo viên đã tập trung truyền đạt cho các học viên một số nội dung cơ bản sau:

- Trình bày điểm mới về tên gọi của Luật; những quy định dành cho nhóm người không quốc tịch hoặc chưa xác định được quốc tịch gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam.

- Nêu một số quy định và thực tiễn về mở rộng phạm vi cấp thẻ căn cước đặc biệt cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi trong đó nhấn mạnh đến nhóm trẻ em dưới 6 tuổi. Giới thiệu các mẫu thẻ căn cước và mẫu giấy Chứng nhận căn cước.

- Trình bày những điểm mới về độ tuổi đổi thẻ căn cước; những thay đổi trong thu nhận các trường thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu Căn cước; một số đặc điểm nhân dạng được bổ sung như mống mắt, giọng nói, ADN.

- Quy trình về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo quy định mới. Giới thiệu quy định và mẫu căn cước điện tử. Các yêu cầu để phát triển hạ tầng phục vụ công tác cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trong thời gian tới và một số nhiệm vụ trọng tâm của lượng lượng Công an nhân dân từ ngày 01/7/2024 đến hết 31/12/2024./.


 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT