Báo cáo chuyên đề: “Vai trò của tổ chức Công đoàn đối với cán bộ, đoàn viên Công đoàn Học viện CSND”
Đại tá Nguyễn Văn Pháp - Nguyên Phó Cục trưởng Cục X03, nguyên Trưởng Ban Công tác Công đoàn CAND báo cáo tại chương trình

Đến dự và báo cáo chuyên đề có Đại tá Nguyễn Văn Pháp - Nguyên Phó Cục trưởng Cục X03, nguyên Trưởng Ban Công tác Công đoàn Công an nhân dân. Về phía Học viện CSND có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, Ban chấp hành Công đoàn Học viện, cán bộ chủ chốt làm công tác Công đoàn và các Công đoàn viên ưu tú của Học viện.

Trong quá trình hoạt động, tổ chức Công đoàn trong Công an nhân dân được xác định là một tổ chức chính trị - xã hội của đoàn viên, người lao động. Là một trong những tổ chức Công đoàn tiêu biểu trong Công an nhân dân với hơn 400 hội viên, Công đoàn Học viện CSND đã luôn tích cực, chủ động thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên; tích cực tuyên truyền, giáo dục, xây dựng lực lượng đoàn viên có bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với chế độ; có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an nói chung và của Học viện nói riêng. Các chương trình báo cáo chuyên đề được Công đoàn Học viện thường xuyên tổ chức với sự tham gia của những báo cáo viên uy tín cũng chính là một trong những hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn.

Toàn cảnh chương trình báo cao chuyên đề
Toàn cảnh chương trình báo cao chuyên đề

Tại buổi báo cáo chuyên đề, Đại tá Nguyễn Văn Pháp - một trong những người đặt nền móng cho công tác Công đoàn Công an nhân dân, với những kinh nghiệm quý báu đã chia sẻ cách thức để khẳng định vai trò, vị trí của Công đoàn trong hội viên Công đoàn; đồng thời giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác Công đoàn trong Học viện hiểu thêm về truyền thống vẻ vang của ngành Công an nói chung và Công đoàn Công an nhân dân nói riêng.

 

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT