Báo cáo thực tế về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Tham dự buổi báo cáo có Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí PGS.TS Lê Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội - Báo cáo viên tại chương trình; tập thể lãnh đạo, giảng viên Khoa Luật và toàn thể học viên lớp B1LV38 và B2LV38.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan - Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo buổi báo cáo thực tế
Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan - Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo buổi báo cáo thực tế

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục chủ trương “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ và vì sự phát triển đất nước”, trong đó nội dung trọng tâm là yêu cầu “nghiên cứu ban hành Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, ngày 09/11/2022, tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Đồng chí PGS.TS Lê Minh Thông, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hôi, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội báo cáo thực tế tại chương trình
Đồng chí PGS.TS Lê Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội báo cáo thực tế tại chương trình

Bám sát nội dung đó, Báo cáo viên đã tập trung phổ biến một số nội dung xoay quanh các vấn đề như sau:

- Phổ biến nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” của Ban Chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam khóa XIII.

- Làm rõ nội dung cơ sở lý luận và thực tiễn trong nghị quyết, qua đó đánh giá được kết quả, hạn chế và nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất quan điểm, định hướng và giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh buổi báo cáo thực tế
Toàn cảnh buổi báo cáo thực tế

Những nội dung này là nguồn kiến thức thực tiễn quý báu, giúp cán bộ, giảng viên và học viên các hệ học trong Học viện so sánh, đối chiếu giữa lý luận với thực tiễn công tác của lực lượng Cảnh sát nhân dân, đồng thời trang bị cho mỗi học viên kỹ năng xử lý tình huống và bản lĩnh nghề nghiệp phục vụ quá trình công tác sau khi ra trường.

Đại biểu, học viên chụp ảnh lưu niệm tại buổi báo cáo thực tế
Đại biểu, học viên chụp ảnh lưu niệm tại buổi báo cáo thực tế

Đức Sơn (Khoa Luật)

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT