Bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số cho lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các đơn vị thuộc Học viện

Tham dự chương trình có PGS.TS Nguyễn Ái Việt, nguyên viện trưởng Viện CNTT, Đại học Quốc Gia Hà Nội; Thượng tá Lê Thành Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin chỉ huy, Văn phòng Bộ Công an - báo cáo viên của chương trình; tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Học viện CSND.

Toàn cảnh chương trình
Toàn cảnh chương trình

Hiện thực hóa các chủ trương của Đảng, Chính phủ lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số Quốc gia nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, lực lượng CAND là một trong những lực lượng tiên phong đi đầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, đồng thời truyền tải thông điệp đổi mới, sáng tạo, đột phá trong thực hiện công cuộc chuyển đổi số ngành công an, góp phần chuyển đổi số quốc gia.

Tại Học viện CSND, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng công tác giáo dục đào tạo của Học viện đã từng bước phát triển, hoàn thiện và trưởng thành vượt bậc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng CAND. Xác định khoa học công nghệ trong đó có công nghệ thông tin là động lực quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã quan tâm, chỉ đạo sát sao các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi mặt của công tác nhà trường từ rất sớm và đã đạt được những thành tựu quan trọng. 

Hiện nay, Học viện đã thực hiện thành công giai đoạn ứng dụng công nghệ thông tin như đầu tư hạ tầng, mạng máy tính, phương tiện máy móc, triển khai hiệu quả nhiều phần mềm ứng dụng. Đây là tiền đề quan trọng và vững chắc để Học viện chuyển sang giai đoạn chuyển đổi số.

Đại tá, TS. Nguyễn Đăng Sáu - Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng
Đại tá, TS. Nguyễn Đăng Sáu - Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng

Để đạt được mục tiêu chuyển đổi số, với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng ủy Học viện đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; chỉ đạo các đơn vị xây dựng và triển khai Kế hoạch chuyển đổi số của Học viện CSND giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện xác định để chuyển đổi số thành công thì trước hết phải đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức.

Hiện thực hóa mục tiêu trên, trong tháng 9, 10/2023, Học viện CSND sẽ tiến hành tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số cho lãnh đạo, cán bộ, giảng viên trong Học viện.

PGS.TS Nguyễn Ái Việt, nguyên viện trưởng Viện CNTT, Đại học Quốc Gia Hà Nội trình bày nội dung chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo
PGS.TS Nguyễn Ái Việt, nguyên viện trưởng Viện CNTT, Đại học Quốc Gia Hà Nội trình bày nội dung chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo

Sau lễ khai giảng, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên trong Học viện đã được nghe các báo cáo viên truyền đạt 02 chuyên đề về nội dung chuyển đổi số, bao gồm: 

- Chuyên đề 1: Nhận thức chung về chuyển đổi số: khái niệm, đặc tính của chuyển đổi số; bối cảnh, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam; một số mô hình chuyển đổi số cụ thể và bài học kinh nghiệm triển khai; Chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo do PGS.TS Nguyễn Ái Việt, nguyên viện trưởng Viện CNTT, Đại học Quốc Gia Hà Nội trình bày.

- Chuyên đề 2: Chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân và yêu cầu đặt ra đối với công tác giáo dục đào tạo của các trường Công an nhân dân do Thượng tá Lê Thành Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin chỉ huy, Văn phòng Bộ Công an trình bày.

PV
 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT